Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

För barnfamiljer

Våra tjänster för barn, unga och familjer stöder familjer på ett förebyggande sätt i olika livssituationer och utmaningar i vardagen. Vi hjälper föräldrar att skapa en trygg omgivning för barnet att växa och utvecklas i.

Borgå familjecenters info
måndag – torsdag kl. 8-16
fredag kl. 8-15.
Besöksadress: Konstfabriksgatan 4C, 3 vån, 06100 Borgå

Handledning och rådgivning: Klienthandledning för barnfamiljer och bedömning av servicebehovet, tel. 019 5600 151, vardagar kl. 9–15