Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tandvård

Östra Nylands välfärdsområde ordnar munhälsovård för alla, från ung till gammal. Vi har mångsidiga tjänster för olika ålders- och befolkningsgrupper.

En bra mun- och tandhälsa har en betydande inverkan på välbefinnandet och det allmänna hälsotillståndet. Egenvården och hälsosamma levnadsvanor lägger grunden för en god munhälsa. En dålig munhälsa ökar risken för artärsjukdomar, såsom hjärt- och hjärninfarkt. Det är viktigt med regelbundna tandundersökningar.

I samband med granskningen görs en individuell vårdplan för patienten. De vuxna kunderna beställer själv tiden genom att ringa tidsbeställningen. Ifall munvården p.g.a någon allmän sjukdom är speciellt nödvändig, bör detta meddelas då man beställer tiden.

Vid munhälsovården arbetar tandläkare, tandskötare och munhygienister.

Tidsbokning

019 5600 130

  • Annullering av bokad vårdtid bör göras senast 24 timmar innan den reserverade vårdtiden. Avbokningen sker genom att ringa den centraliserade tidsbeställningens automat, som fungerar dygnet runt. Avbokning av vårdtid via SMS fungerar ej. 
  • Kvällsmottagningstider annulleras till numret 044 238 7763 (gäller inte Askola, Pukkila eller Mörskom).
  • För icke avbokade eller för sent avbokade tider, debiteras en avgift på 51,50 euro. 

  • Du får en påminnelse om bokad tid som ett textmeddelande (SMS) dagen innan din vårdtid.
  • Från Smidig mun-kliniken kommer dessutom ett textmeddelande med den noggrannare tiden för bokningen cirka 30 minuter före tidsbokningen. I meddelandet meddelas vårdtiden och tandklinikens adress. 
  • Påminnelsemeddelandet kommer endast om du har gett ditt samtycke till denna serviceform hos oss i samband med tidsbokningen. Påminnelse till minderåriga barn skickas till telefonnumret som du har meddelat, till exempel till förälderns eller vårdnadshavarens mobiltelefon. Serviceformen är avgiftsfri. Det går inte att svara på textmeddelandet. 
  • För icke avbokad eller för sent annullerad tid, debiterar vi en avgift på 51,50 euro.
  • Vi påminner om att SMS-meddelandet endast är en tilläggsservice och att ett uteblivet SMS inte automatiskt upphäver debiteringen om tiden som du har reserverat blir oanvänd. 

Fakturering

Tjänstetid mån.-tors. kl. 9-11.

019 560 0140

laskutus@itauusimaa.fi

Inköpsfakturor

Vi tar endast emot e-fakturor.

Munhälsovård i alla åldrar

Vi kallar till granskning:

  • barn i rådgivningsåldern när barnet är 1, 3 och 5 år 
  • barn i skolåldern när barnet går i årskurs 1, 3, 5 och 8 

Skolhälsovården ordnas av det välfärdsområde vilket skolan hör till. Även tandregleringen hör till skolhälsovården. Valfrihet inom offentlig hälsovård gäller inte skolhälsovården och studerande bör söka vård på det området skolan finns (gäller ej specialsjukvården).

Efter årskurs 8 får du inte mera kallelse till tandkliniken utan du skall själv boka tid hos munhygienisten eller tandläkaren via den centrala tidsbokningen.

Tandvården är kostnadsfri tills du fyller 18 år.

Från och med att du fyller 18 år omfattas besöken av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Som studerande får du servicen på din studieort. Studerande vid yrkeshögskolor kan använda munhälsovårdens tjänster vid Studenternas hälsovårdsstiftelse. 

Vuxna kunder bokar själva sin tid genom att ringa tidsbokningsnumret. Om du har en allmänsjukdom som gör att munhälsovården är särskilt viktig ska du ange detta när du bokar tiden.

Du får tandvård enligt din personliga vårdplan. Vården inleds med en undersökning av munnen och tänderna, varefter tandläkaren gör en vårdplan för den fortsatta vården. 

Till specialisttandläkare eller munhygienist behöver du remiss från hälsovårdscentralens tandläkare eller en giltig vårdplan som utarbetats av hälsovårdscentralens tandläkare. 

För dig som är gravid med ditt första barn

Om du är senior och bor hemma ska du boka tandvårdens tjänster via tidsboknings- och rådgivningsnumret. 

För dig som bor inom stött serviceboende gör munhygienisterna en kontroll vid boendeenheten med ungefär två års mellanrum. Vården är avgiftsbelagd. 

Om du är krigsveteran är mun- och tandundersökningen kostnadsfri. Också vid hälsovårdscentralen är tandläkarens andel av kostnaderna för protestillverkning kostnadsfritt. 

Tillgång till vård (T3-tid)

Väntetiden anges som en så kallad T3-tid, det vill säga den tredje lediga icke-brådskande tiden.