Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Barnfamiljernas socialarbete

Inom barnfamiljernas socialarbete hjälper och stöder vi barn och familjer planenligt i olika livssituationer. Servicen baserar sig på ett klientskap hos oss.

Ditt klientskap hos barnfamiljernas socialarbete bygger på frrivillighet och den familjs egen önskan att få hjälp i en svår situation. Arbetet siktar på förändring. Vi sätter upp mål tillsammans med din familj. Tjänsterna och stödåtgärderna är kostnadsfria för familjer.

För barnet utses en egen kontaktperson för klientskapstiden. Barnets egen kontaktperson är antingen en socialarbetare eller en socialhandledare, beroende på barnets behov. Den egna kontaktpersonen för ett barn som behöver särskilt stöd är alltid en socialarbetare.

Den egna kontaktperson utarbetar en klientplan och uppdaterar den vid behov. Kontaktpersonen ansvarar också för att planera, genomföra och bedöma vilka tjänster och stödåtgärder som behövs. Kontaktpersonens mål är att bygga en helhet av stödåtgärder som tillgodoser barnets och familjens behov.

Vi har ett nära samarbete med t.ex. skolorna, daghemmen, familjerådgivningen och specialsjukvården.

Gör så här

Om du inte ännu är klient hos oss kan du vara i kontakt med barnfamiljernas klienthandledning.

Om du redan är klient hos oss kan du vara i kontakt med din kontaktperson.

Linda Roos

Socialarbetare

0404899588

Linda.Roos@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Tanja Granberg

Socialarbetare

0406341937

Tanja.Granberg@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Barbro Sjöström-Laine

Socialarbetare

0405431408

barbro.sjostrom-laine@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Anna Jääskeläinen

socialarbetare, tillfällig, Barnfamiljernas socialarbete

040 5498 502

anna.jaaskelainen@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Sille Annok

Socialhandledare

0405689102

Sille.Annok@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Mikael Söderström

Socialhandledare

0406212458

Mikael.Soderstrom@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Tanja Toiviainen

Socialarbetare, Socialtjänster för barnfamiljer

040 194 5908

tanja.toiviainen@itauusimaa.fi

Julia Lindroos

Socialarbetare, tillfällig, Barnfamiljernas socialarbete

0401683672

julia.lindroos2@itauusimaa.fi

Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Riikka Ruth

Socialarbetare, tillfällig, Socialtjänster för barnfamiljer

040 484 3916

riikka.ruth@itauusimaa.fi

Jenni Lempinen

Socialhandledare, Barnfamiljernas socialarbete

0406427735

Jenni.Lempinen@itauusimaa.fi

Familjecentret i Lovisa

Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila