Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Social- och patientombudet

Social- och patientombudets service är avgiftsfri. Ombudet betjänar i första hand per telefon och e-post.

Vill du ha hjälp eller diskutera dina rättigheter?

Social- och patientombudet

Social- och hälsovårdsombudets service är avgiftsfri. Ombudet betjänar i första hand per telefon och e-post, men vid behov kan även ett möte bokas på välfärdsområdets verksamhetsställen i hela området. Ett möte ska alltid avtalas på förhand per telefon eller e-post.

Ombudet deltar också vid behov i vård- och förlikningsmöten där man utreder missförhållanden som en klient eller patient har upplevt.

Ombudet är verksamt inom sju kommuner inom Östra Nylands välfärdsområde (Borgå, Lovisa, Askola, Sibbo, Mörskom, Pukkila, Lappträsk). Till ombudets uppgiftsområde hör förutom välfärdsområdets egen verksamhet även privata serviceproducenter inom social- och hälsovården som är verksamma i området.

Du kan kontakta ombudet när ditt ärende gäller:

 • välfärdsområdets hälsostationer och HyväDigi
 • mun- och tandvård och privat tandläkarverksamhet i området
 • hälsovårdscentralers sjukhustjänster
 • socialservice (till exempel tjänster för barnfamiljer, tjänster för personer med funktionsnedsättning, tjänster för äldre)
 • rådgivningsbyråer och familjecentraler
 • elevvård och skolhälsovård
 • daghem i Östra Nylands område (privata och kommunala)
 • en privat serviceproducent inom socialvården som är verksam i Östra Nylands område
 • privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården som är verksamma i östra Nylands område
 • företagshälsovården i östra Nylands område

 • bedömer kundens servicebehov eller besluter om tjänster, undersökningar eller vård
 • fattar medicinska eller andra vårdrelaterade beslut
 • ger order till arbetstagarna i området
 • tar ställning till, om en patientskada har inträffat i vården
 • tar ställning till exempelvis FPA:s, arbets- och näringsbyråns eller andra myndigheters verksamhet

Verksamheten vid Borgå sjukhus och HUS hör inte till uppgifterna för patientombudet för Östra Nylands välfärdsområde, utan de har egna patientombud. Om ditt ärende gäller Borgå sjukhus eller någon annan enhet inom HUS, ska du kontakta deras patientombud.