Till Innehållet
Sök på sidan

Vaccinationer

Med vaccinationer förebyggs smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och gratis.

Hälsovårdscentralen ger råd om vaccinationer för resenärer och ger de vaccin som behövs. Vaccin som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet ges till självkostnadspris. Barn under skolåldern vaccineras vid barnrådgivningen, barn i skolåldern inom skolhälsovården. 

Till det nationella programmet hör bland annat följande vaccin som riktas till vuxna: 

Influensavaccin ordnas med tidsbokning vid hälsovårdscentralerna inom Östra Nylands välfärdsområde. Tidsbokningen för influensavaccin för vintern 2023–2024 öppnas hösten 2023. Barnrådgivningarna vaccinerar barn under skolåldern, skolhälsovården vaccinerar skolelever. Hemvårdens kunder får vaccinet via hemvårdstjänsterna. 

Kostnadsfritt influensavaccin delas ut till 

  • gravida 
  • alla som har fyllt 65 år 
  • barn under 7 år 
  • personer som hör till riskgrupp på grund av sjukdom eller vård. 

Även den som i sin närkrets har personer som hör till en riskgrupp för allvarlig influensa kan få gratis vaccin. Till riskgrupperna räknas personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar eller är allvarligt sjuka, personer över 65 år med grundsjukdomar och försämrat tillstånd, barn under 6 månader samt gravida. 

Du kan få pneumokockvaccin samtidigt som du tar influensavaccinet. Du behöver ett recept som du kan be av hälsovårdscentralen. Avhämta vaccinet på apoteket till självkostnadspris och ta med det till influensavaccineringen. Pneumokockvaccinet behöver inte förnyas eller förstärkas. 

Inom Östra Nylands välfärdsområde ges vaccin mot fästingburen hjärninflammation eller TBE gratis till 3 år fyllda invånare med hemkommun i Finland och som är fast bosatta i Sibbo skärgård (postnummer 01120 Västerskog). Under 7-åringar vaccineras vid rådgivningen och 7 år fyllda får vaccinet vid Söderkulla apoteks hälsotjänst eller hälsostationen i Sibbo. 

Vaccinationer för dig som ska på resa ordnas vid hälsovårdscentralerna med tidsbeställning. Du får vaccin för resor till länder i Europa och de vanligaste turistmålen utanför Europa, till exempel hepatit- och TBE-vaccin. 

Det är viktigt att kontrollera behovet av vaccin minst två månader innan resan. För vaccinen behövs recept som du kan be om per telefon via hälsovårdscentralen. Skaffa vaccinet till självkostnadspris och boka därefter tid till skötarens mottagning vid hälsovårdscentralen. 

Du kan även få specialvaccin för resenärer via din egen hälsovårdscentral. Vid hälsovårdscentralerna fungerar vaccinationsmottagningar där vi kontrollerar din vaccinationsplan och vid behov ger vaccin mot till exempel gula febern och tyfus. Vi ger även recept för förebyggande medicin mot malaria. Specialvaccinen är avgiftsbelagda. 

Om du har frågor om vaccin för resenärer kan du kontakta hälsovårdscentralen.