Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vaccinationer

Med vaccinationer förebyggs smittsamma sjukdomar. Vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och gratis.

Hälsovårdscentralen ger råd om vaccinationer för resenärer och ger de vaccin som behövs. Vaccin som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet ges till självkostnadspris. Barn under skolåldern vaccineras vid barnrådgivningen, barn i skolåldern inom skolhälsovården. 

Vaccinationer för resenärer:  I HyVä-digi (klicka på chatt-fönstret nere till höger) får du råd, en kartläggning av vaccin och medicinering som behövs, recept och vid behov en tid för vaccination på hälsostation. 

Till det nationella programmet hör bland annat följande vaccin som riktas till vuxna: 

Influensavaccin skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation och hjärtinfarkt samt cirkulationsstörningar i hjärnan. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccinet gratis inom det nationella vaccinationsprogrammet. Följande personer hör till denna grupp:

 • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling Influensavaccination av personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling – THL(förflyttning till en annan tjänst)
 • Gravida kvinnor
 • Alla barn under 7 år men över 6 månader
 • Alla som fyllt 65 år
 • Män som inleder beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
 • Personer som bor eller vistas länge i anstaltsliknande förhållanden såsom kriminalvårdsanstalter och flyktingförläggningar är också berättigade till gratis influensavaccination
 • Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen som direkt deltar i vården av eller omsorgen om patienter och klienter
  • Privata arbetsgivares vacciner ges inte inom den primära hälsovården, utan den privata arbetsgivaren arrangerar vaccinationerna genom arbetshälsovården. Ansvaret för att vaccinera arbetstagaren för att skydda patienterna ligger primärt på arbetsgivaren.
 • Närstående till personer som är speciellt utsatta för risk att insjukna i allvarlig influensa Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa – THL(förflyttning till en annan tjänst)
 • Östra Nylands välfärdsområde vaccinerar gratis också följande grupper:
  • de som arbetar vid pälsfarmer
  • de som arbetar med fjäderfä
  • officiella veterinärer
  • laboratoriearbetare som tar eller behandlar fågelinfluensaprover
  • andra personer som löper stor risk att i sitt arbete eller genom andra omständigheter få fågelinfluensasmitta.

Influensavaccinationer för personer i arbetsför ålder som inte tillhör influensans riskgrupper ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet. Om du inte är berättigad till gratis influensavaccin kan du höra efter hos företagshälsovården, privata hälsostationer eller apotek. På apoteket kan man köpa vaccin, förutsatt att det har förskrivits ett recept, vilket man beställa på hälsocentralens vaccinlinje. Ens egen hälsostation ger (administrerar) vaccinet. För det ska man boka tid. Influensavaccin som ska injiceras kostar ungefär 15 euro på apoteket.

Säsongsvaccin på hälsostationerna

Influensavaccinationerna inleds ungefär vid vecka 45.

Elektroniska tidsbokning

Borgå: https://porvoo.palveluohjain.fi/citizen/(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 

Sibbo: Internet ajanvaraus – Ajanvaraus (mediatri.fi)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Lovisa: https://sote.easiointi.fi/fi/web/loviisa-te(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 

Säsongsvaccin för gravida kvinnor, barn, barnfamiljer och ungdomar

Det rekommenderas att man tar influensavaccin, som är gratis bland annat för alla gravida kvinnor och för barn i åldern 6 månader till 7 år. Influensavaccinet är också gratis för de närstående till barn under 6 månaders ålder samt för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom eller behandling är utsatta för en risk att insjukna allvarligt i influensa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-(förflyttning till en annan tjänst)

De som är 2–6 år gamla får sitt influensavaccin som nässpray. En dos vaccin som nässpray räcker till för att ge skydd under hela influensaperioden. Personer i andra åldersgrupper får influensavaccin som injiceras. Under 9-åriga barn som förut inte har fått influensavaccin eller som förut enbart har fått en dos influensavaccin som injektion behöver två doser influensavaccin som injektion. Minst fyra veckor ska förflyta mellan den första och den andra dosen.

Influensavaccination på rådgivningsbyråerna

Influensavaccin kan man också få i samband med ett vanligt besök på mottagning och vid de övriga öppna vaccinationsställena på hemorten. Om det i familjen finns ett barn som ska vaccineras, är det möjligt att samtidigt vaccinera föräldrarna och de övriga syskonen på rådgivningsbyrån.

per telefon via sin hälsovårdare (vardagar kl. 12–13). Märk väl! Alla ska ha bokat en individuell vaccinationstid. Ifall ni behöver flera vaccinationstider, rekommenderar vi att ni bokar dessa genom att fråga er egen hälsovårdare.

Säsongsvaccin i hemvården

Hemvårdspersonalen vaccinerar de hemvårdskunder som vill ha vaccin. Vårdarna i hemvården kommer överens med kunderna om vaccinationstider separat för varje kund.

Säsongsvaccin i tjänster för äldre

Sjukskötarna vaccinerar kunderna vid boendeenheter med heldygnsomsorg.

Influensavaccin i handikappservicens boendeenheter

Sjukskötarna vaccinerar kunderna vid boendeenheter med heldygnsomsorg. Övriga kunder vid handikappservicen ska söka sig till sin egen hälsostation.

Pneumokockbakterien orsakar lunginflammation och allvarliga fall av generaliserad infektion, såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, vilka ofta kräver vård på sjukhus. Pneumokocksjukdomar medför större risker ju äldre personen är. Också underliggande sjukdomar, till exempel lung- och hjärtsjukdomar, ökar sjukdomsrisken. Det vaccin som används mot pneumokocker är Prevenar, där en dos räcker. Om du förut har fått vaccinet Prevenar så behövs ingen boosterdos.

Pneumokockvaccin ges till:

 • patienter som genomgått stamcellstransplantation
 • personer under 75 år som lider av svår njursjukdom
 • personer under 75 år som lider av svår immunbrist
 • personer mellan 65 och 84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom

Ifall du hör till en grupp som rekommenderas ta pneumokockvaccin, kan du ta vaccinet under samma besök som då du tar vaccinerna mot influensa och covid-19.

Om du inte är berättigad till gratis pneumokockvaccin kan du höra efter hos företagshälsovården, privata hälsostationer eller apotek. På apoteket kan man köpa vaccin, förutsatt att det har förskrivits ett recept, vilket man kan beställa på hälsocentralens vaccinlinje. Ens egen hälsostation ger (administrerar) vaccinet. För det ska man boka tid.

Boostervaccin ges följande grupper:

I fråga om boosterdoser som ges under hösten och vintern räknar man inte längre hur många boosterdoser personen tidigare har fått eller hur många gånger personen har genomgått coronasjukdomen. Om den som ska vaccineras har haft covid-19, ges vaccindosen tidigast tre månader från det att personen insjuknade i sjukdomen.

Upplysningar om rekommendationer som gäller coronavaccination: Boostervaccinationer mot corona under höstvintern – THL(förflyttning till en annan tjänst). Som boosterdos används det nya variantanpassade vaccinet Comirnaty XBB.1.5.

Ifall du hör till en grupp som rekommenderas ta vaccin mot både influensa och covid-19, kan du ta vaccinerna under samma besök.

Boka tid för coronavaccination här: Tidsbokning till coronavaccination – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)

Läs mer om vaccin mot covid-19: Corona och andra luftvägsinfektioner – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)

Inom Östra Nylands välfärdsområde ges vaccin mot fästingburen hjärninflammation eller TBE gratis till 3 år fyllda invånare med hemkommun i Finland och som är fast bosatta på Sibbo öar (postnummer 01120 Västerskog). Under 7-åringar vaccineras vid rådgivningen och 7 år fyllda får vaccinet vid Söderkulla apoteks hälsotjänst eller hälsostationen i Sibbo. 

Vaccinationer för dig som ska på resa ordnas vid hälsovårdscentralerna med tidsbeställning. Du får vaccin för resor till länder i Europa och de vanligaste turistmålen utanför Europa, till exempel hepatit- och TBE-vaccin. 

Vaccinationer för resenärer:  I HyVä-digi (klicka på chatt-fönstret nere till höger) får du råd, en kartläggning av vaccin och medicinering som behövs, recept och vid behov en tid för vaccination på hälsostation. 

Det är viktigt att kontrollera behovet av vaccin minst två månader innan resan. För vaccinen behövs recept som du kan be om per telefon via hälsovårdscentralen. Skaffa vaccinet till självkostnadspris och boka därefter tid till skötarens mottagning vid hälsovårdscentralen. 

Du kan även få specialvaccin för resenärer via din egen hälsovårdscentral. Vid hälsovårdscentralerna fungerar vaccinationsmottagningar där vi kontrollerar din vaccinationsplan och vid behov ger vaccin mot till exempel gula febern och tyfus. Vi ger även recept för förebyggande medicin mot malaria. Specialvaccinen är avgiftsbelagda. 

Om du har frågor om vaccin för resenärer kan du kontakta hälsovårdscentralen.