Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tandvårdsjouren

När behöver jag brådskande tandvård? 

Du kan behöva brådskande tandvård i följande situationer: 

Kontakta oss också i följande situationer: 

  • Är skadan lindrig eller allvarlig? En lindrig skada innebär att en flisa av tandemaljen lossnar. Vid en allvarlig skada har den största delen av tanden eller hela tanden lossnat eller tanden har flyttat på sig. 
  • En tand som lossnat kan sättas tillbaka på sin plats på tandkliniken. 
  • Om skadan är lindrig kan man slipa ner eller laga en vass kant. 
  • Om tanden har flyttat på sig ska du inte vicka på den. 
  • Om tanden lossnar helt ska du förvara den i mjölk eller i din mun. Rengör inte tanden. Kontakta tandkliniken omgående. 
  • Efter en olycka ska du iaktta tänderna, eftersom skadorna kan uppstå med fördröjning. 

Om en mjölktand har skadats: 

  • Besök tandläkaren som kontrollerar situationen. 
  • Du kan själv försöka styra en mjölktand som flyttat på sig tillbaka på dess plats. 
  • En mjölktand som lossnat kan inte fästas igen. 
  • Ge barnet mjuk föda och var särskilt noga med en god munhygien under en veckas tid. Undvik napp. 

Gör så här

Dagtid på vardagar ges brådskande tandvård vid hälsocentralen på din hemort. Uppsök brådskande tandvård i första hand genom att ringa tandvårdens centraliserade rådgivnings- och tidsbokningsnummer.

På kvällar, veckoslut och söckenhelger får du brådskande tandvård vid Parksjukhuset i Helsingfors (Stenbäcksgatan 11).

Nattjouren för munsjukdomar betjänar i Mejlans Brosjukhus (Haartmansgatan 4, Helsingfors). Ingång via Haartmanska sjukhusets samjourentré. Ring alltid först Jourhjälpen, som bedömer hur brådskande ditt vårdbehov är.

Tidsbokning

019 5600 130

Se även dessa länkar