Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Mentalvårds- och missbruksenhet Zemppi för unga

Vi erbjuder mentalvårds- och missbrukstjänster till unga i åldern 13–21 år. Tjänsterna är avgiftsfria. Vi ger stöd och rådgivning också till de ungas föräldrar.

Syftet med utvärderingen av vårdbehovet är att kartlägga den ungas sammantagna situation för att den unga kan erbjudas individuellt stöd och individuell vård rättidigt. Vid behov hänvisar vi till rätt tjänst. Vi samarbetar bland annat med elevhälsan, hälso- och sjukvården, socialsektorn, barn- och familjetjänsterna och den specialiserade sjukvården.

Stödformer som vi kan ge är personliga samtal och familje- samt nätverksmöten, enligt dina och din familjs önskemål och behov. Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria och baserar sig på frivillighet.

För vem?

Du kan ta kontakt om du har frågor som gäller barnets eller den ungas hälsa och välbefinnande.

I Östra Nylands välfärdsområde kan du kontakta mentalvårds- och missbrukstjänsterna för unga per telefon under telefontider. Om du inte når oss då, ringer vi dig tillbaka.

Telefonservice

Mottagning utan tidsbeställning

Besöksadress

WSOY-huset, 6. våningen, Prästgatan 19, 06100 Borgå