Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Uppsökande närarbete

Vi erbjuder stöd, hjälp och social omsorg på gator, i hem och på stigar.  

Syftet med det uppsökande närarbetet inom Östra Nylands välfärdsområde är att främja välfärden för och stärka likabehandlingen av personer som befinner sig utanför servicen eller riskerar marginalisering. 

Teamet för uppsökande närarbete:

Det uppsökande närarbetet baserar sig på socialvårdslagen.  

Telefonservice

040 486 5894

E-post: etsivatyo@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster) 

Instagram: lahityo_ita_uusimaa