Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Personlig assistans

Personlig assistans hjälper dig när du vill leva ett självständigt liv och fatta dina egna beslut.  

Du kan få personlig assistans med: 

För vem

Dig som behöver nödvändiga tjänster på grund av en långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom.

Förutsättning för personlig assistans kan beviljas är att du självständigt eller med hjälp av stöd fastställa hurdan assistans du behöver, hur den förverkligas och handleda din assistent i hens arbete.  

Gör en bedömning av personlig assistans i Omaolo. 

Gör så här

Du kan ansöka om personlig assistans för allt som du inte på grund en funktionsnedsättning kan göra självständigt.

För att kunna fatta beslut gör vi tillsammans med dig en utvärdering om servicebehovet och en klientplan. 

Om du är berättigad till personlig assistans får du ett positivt beslut. Beslutet innehåller också information om hur mycket assistans du är berättiga till och hur assistansen ordnas.

Ordnandet av personlig assistans 

Personlig assistans kan ordnas på tre olika sätt.

Arbetsgivarmodellen är det vanligaste sättet att ordna personlig assistans. I den här modellen är du den personliga assistentens arbetsgivare. Du anställer själv en assistent och ingår i ett arbetsavtal med denne. Östra Nylands välfärdsområde är inte en avtalspart. Vi betalar assistentens lön på basis av de uppgifter som du anmäler. 

Arbetsavtalet bör grunda sig på beslutet om mängden assistans och möjliga arbetstidsersättningar. 

Det näst vanligaste sättet att ordna personlig assistans är med en servicesedel. Välfärdsområdet beviljar dig servicesedlar som du kan använda för att skaffa personlig assistans av serviceproducenter som godkänts av välfärdsområdet. Du behöver inte betala en självrisk. 

När du skaffar personlig assistans med servicesedlar kan du välja en serviceproducent som godkänts av välfärdsområdet. Du kan dock inte välja den person som företaget skickar.   

Du hittar en lista på serviceproducenter som godkänts av välfärdsområdet på webbplatsen Palse.fi. Under sökningen efter serviceproducenter välj Östra Nylands välfärdsområde under ’’Tjänsten beviljad av’’ och Personlig assistans för personer med funktionshinder under ’’Tjänst’’.  

Du kan också få personlig assistans genom välfärdsområdets köpta tjänster.

Då väljer välfärdsområdet serviceproducent. Tjänsten är avgiftsfri och du behöver inte betala en självrisk.

Rådgivning för arbetsgivarmodellen

Du kan kontakta våra byråsekreterare vardagar 9.00–14.00. Byråsekreterarna erbjuder rådgivning i frågor som berör arbetsgivarmodellens lönebetalning eller anställningsförhållanden.

Veronica Koistinen

Byråsekreterare, Handikappstjänster

Telefontid vardagar kl. 9-14

050 449 4791

veronica.koistinen@itauusimaa.fi

Mikaela Jääskeläinen

Byråsekreterare, Handikappstjänster

Telefontid vardagar kl.9-14

050 562 4457

mikaela.jaaskelainen@itauusimaa.fi

Formulär för personlig assistans

Se även dessa länkar