Till Innehållet
Sök på sidan

Socialtjänster för invandrare

Socialservice för integration erbjuder socialservice i det inledande skedet av integrationen till: 

Ta modigt kontakt med en socialarbetare eller socialhandledare om du: 

Vi bedömer tillsammans med dig på vilket sätt vi kan stöda dig. Vid behov kommer vi överens om en tid för ett möte. 

Vi samarbetar med andra myndigheter.  


Gör så här

Du kan kontakta oss per telefon eller via e-post.  

Socialhandledare Maria Cedergren
maria.cedergren@itauusimaa.fi
040 4899 521

Ledande socialarbetare Katri Indrén
katri.indren@itauusimaa.fi
050 4754 164

Socialarbetare Eija Kiiskinen
eija.kiiskinen@itauusimaa.fi
050 505 7634

Socialhandledare Elli Rankka
elli.rankka@itauusimaa.fi
040 5122 417

Socialarbetare Heidi Svenfelt
heidi.svenfelt@itauusimaa.fi
040 5465 168


Se även dessa länkar