Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tjänster för bostadslösa och personer som hotas av bostadslöshet

Vi erbjuder dig handledning och rådgivning på det sätt som anges i socialvårdslagen beträffande olika slags behov av socialvårdsservice, såsom i situationer där en person råkar ut för bostadslöshet eller hot om bostadslöshet.

Du kan få handledning och rådgivning, bland annat:

För vem?

Du är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös och du behöver stöd samt handledning med din livskompetens.

Gör så här

Ta kontakt med välfärdsområdets socialservice.

Om du redan är klient vid socialvården, kan du kontakta din kontaktperson inom personalen direkt.

I brådskande fall kan du efter tjänstetid ta kontakt med social- och krisjouren.