Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Socialhandledning med låg tröskel

Du som anlitar socialhandledning med låg tröskel har möjlighet att utan tidsbokning diskutera din situation med en yrkesperson inom socialsektorn.

Du får redan i ett tidigt skede handledning och rådgivning om socialservice, organisationernas och församlingarnas tjänster, hänvisning till FPA:s tjänster och utredning av förmåner. På det sättet kan man eventuellt förhindra att situationen blir krisartad och att behovet av socialservice blir långvarigt. Situationen utvärderas, och kunden hänvisas vid behov vidare till fortsatt service.

För vem?

För dig som har fyllt 18 år och som behöver handledning och rådgivning när du upplever att det är besvärligt att få hjälp någon annanstans eller om du behöver konkret stöd och information till exempel i ekonomiska frågor eller angående boende eller social välfärd, studier och sysselsättning.

Gör så här

Du kan utan att ha bokat tid komma och träffa socialhandledaren

Socialhandledning med låg tröskel åker varje månad ut till olika delar av välfärdsområdet och anträffas på Navigatorns och mathjälp verksamhetsställen.

Toimipisteet

Serena Hakala

Socialhandledare, Uppsökande vuxensocialarbete, tjänster med låg tröskel

040 489 1867

Serena.Hakala@itauusimaa.fi

Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom, Pukkila

Michaela Selèn

Socialhandledare, Vuxensocialarbete

040 152 9518

michaela.selen@itauusimaa.fi

Serviceguide

I serviceguiden har vi samlat information om tjänster som hjälper att klara vardagen.

I guiden beskrivs centrala offentliga och privata tjänster som gäller temat, såsom dagcentrum, mathjälpspunkter och rådgivningstjänster.

Du kan söka dig till tjänsterna på egen hand, och du behöver ingen remiss eller betalningsförbindelse för dem.