Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Mental hälsa och rusmedel

Mentalvårds- och missbrukstjänsterna hjälper om du har problem med rusmedel eller beroende, går igenom en livskris eller kämpar med din psykiska hälsa. Vi erbjuder stöd och vård för både unga och vuxna. Vi ger även råd till dig som har en närstående som lider av rusmedelsberoende eller problem med den mentala hälsan.