Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Företagshälsovården

Välfärdsområdets servicesansvar gällande arbetshälsovården är tudelad.

För det första bör välfärdsområdet sköta om arbetshälsovårdstjänster för sin egen personal.

För det andra måste välfärdsområdet sköta om att företag och företagare som är verksamma inom välfärdsområdet erbjuds arbetshälsovårdstjänster.

Företag är skyldiga att erbjuda företagshälsovårdens tjänster till sina arbetstagare, och även privatpersoner ska erbjuda dessa tjänster till exempelvis sin personliga assistent. Företagshälsovården innefattar en granskning av arbetets och arbetsförhållandenas hälsosamhet och säkerhet, samt förebyggande av hälsorisker i anslutning till arbetet. I företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd och vid behov arbets- och funktionsförmåga. Utredningarna sker i början av anställningen och regelbundet under den. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.  Östra Nylands välfärdsområde har tillsammans med privata tjänsteproducenter kommit överens om arrangerandet av den företagshälsovård som de ansvarar för.

Villkor för att få tjänsten

Arbetstagaren har rätt till företagshälsovård och arbetsgivaren beslutar om hur den ska ordnas. Arbetsgivaren kan avtala om ordnandet av företagshälsovården direkt med en privat serviceproducent eller använda en instans som välfärdsområdet anvisar. Man ingår alltid ett företagshälsovårdsavtal mellan arbetsgivaren och serviceproducenten av företagshälsovård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Gör så här

Kontakta myynti@mehilainen.fi tfn 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Besöksadress

Mehiläinen Borgå Läkarcentral, Näse skolgatan 2, 06100 Borgå

Mehiläinen Loviisa, Alexandersgatan 5, 07900 Lovisa