Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Minnespolikliniken

Vid minnespolikliniken är vårt mål att i ett så tidigt skede som möjligt utreda orsakerna till vår klients minnesstörningar innan de orsakar betydande besvär. Vi strävar efter att påbörja vården av faktiska minnessjukdomar innan de försämrar klientens funktionsförmåga i högre grad.

Efter minnesskötarens inledande utredningar kallas klienten vid behov till minnespolikliniken för fortsatta undersökningar. Geriatrisk eller neurologisk specialläkare har mottagning på minnespolikliniken. När undersökningarna är gjorda, flyttar ansvaret för patientens vård och uppföljning till hälsostationen. 

Gör så här

Funderar du på ditt eller din närståendes minne?

Du kan alltid ta kontakt om du går och oroar dig över minnesproblem. Du kan boka tid per telefon utan läkarremiss.

Telefontid måndag -torsdag kl. 8–9

Borgå

040 094 6445 eller 040 358 7434

Askolins väg 1 c, 3. krs, 06100 Borgå 

Sibbo

050 350 2179

Jussasvägen 18, 04130 Sibbo

Lovisa

040 098 8738 

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa