Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Minnespolikliniken

Vid minnespolikliniken är vårt mål att i ett så tidigt skede som möjligt utreda orsakerna till vår klients minnesstörningar innan de orsakar betydande besvär. Vi strävar efter att påbörja vården av faktiska minnessjukdomar innan de försämrar klientens funktionsförmåga i högre grad.

Efter minnesskötarens inledande utredningar kallas klienten vid behov till minnespolikliniken för fortsatta undersökningar. Geriatrisk och neurologisk specialläkare har mottagning på minnespolikliniken. När undersökningarna är gjorda, flyttar ansvaret för patientens vård och uppföljning till hälsostationens Mitt hälsoteam. 

Gör såhär

Du kan alltid ta kontakt om du går och oroar dig över minnesproblem. Du kan boka tid per telefon utan läkarremiss.

Borgå

Tanja Ek, koordinator
tanja.ek@itauusimaa.fi
0400 946445

Anna-Lena Lindelöf-Rask, sjukskötare
anna-lena.lindelof-rask@itauusimaa.fi
040 358 7434

Telefontid mån.–to. kl. 8–9.

Sibbo

Tfn 019 5600 661 

Telefontid mån.–fre. kl. 8–14

Lovisa

Tfn 0400 988 738 

Telefontid mån.–onsd. kl. 8–15