Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Orosanmälan

Är du orolig för en närstående person, för en bekant eller någon annan person som du kommit i kontakt med? Du kan göra en orosanmälan om du är orolig för denna persons välmående, hälsa eller säkerhet.

Genom att identifiera hjälpbehov i ett tidigt skede stöder vi välmående bland människor i alla åldrar och hjälper dem att klara sig i det dagliga livet.

Anmälan kan lämnas in av den som anmälan gäller själv eller så kan en anmälan göras på personens vägnar med eller utan dennes samtycke.

Anmälan är alltid individuell, så gör vid behov separata anmälningar angående alla personer som du är orolig för.

Östra Nylands välfärdsområde tar emot anmälningar som gäller personer som bor eller vistas i Pukkila, Mörskom, Lovisa, Lappträsk, Askola, Borgå eller Sibbo.

Så här gör du en orosanmälan om en vuxen person

Använd blanketten Anmälan om behov av socialvård för att anmäla att en minst 18-årig person är i behov av socialvård, då personen är oförmögen att ansvara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet och samtycke inte kan erhållas för kontakt med den myndighet som ansvarar för socialvården.

En orosanmälan om en äldre person kan även göras per telefon till klienthandledning för äldres telefonservice, tfn 019 560 0152. Klienthandledning för äldres telefonservice betjänar på vardagar kl. 9-14.30.

Ifall du erhållit den berörda personens samtycke, ska du använda blanketten Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet.

Så här gör du orosanmälan för ett barn eller en ung person som är mindreårig

Använd blanketten Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet, då du vill ge uttryck för oro för en minderårig person och du har erhållit den berörda personens eller dennes vårdnadshavares samtycke.

Om din anmälan gäller en minderårig person och du inte har erhållit personens eller dennes vårdnadshavares samtycke, ska du fylla i barnskyddsanmälan.

Vad händer efter orosanmälan?

Efter att orosanmälan kommit in utreder en socialarbetare hurdan situationen är för den person som anmälan gäller och erbjuder hjälp. Vänligen notera att på grund av tystnadsplikten får den som lämnat in anmälan inte information om hur handläggningen av ärendet framskrider.

Kontakta socialjouren om saken är brådskande.