Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Borgå träffplats

På träffplatsen ordnas övervakade byten samt stödda och övervakade träffar. Byten och träffar ordnas när stödet eller övervakningen behövs av motiverade skäl för barnets bästa.

Träffar och byten ordnas på träffplatsen till exempel på grund av oenigheter och vårdnadstvister mellan föräldrarna, förälderns problem med missbruk och psykisk hälsa, hemlöshet, våld i hemmet och brottslighet. Träffplatsens tjänster ordnas på basen av ett umgängesavtal som har fastställts av barnatillsyningsmannen eller ett domstolsutslag. 

Östra Nylands familjerättsliga enhets träffplats finns i Borgå. Den betjänar invånarna i alla kommuner inom välfärdsområdet. Tjänsten är avgiftsfri. 

Träffar ordnas på onsdagskvällar och lördagar. Man kommer överens om övervakade byten från fall till fall. Övervakarna vid träffplatsen är yrkespersoner inom socialbranschen och har fått inskolning i uppgiften. 

Övervakade byten 

Vid övervakade byten inleds och avslutas träffarna mellan barnet och föräldern under övervakning på träffplatsen. Övervakaren följer barnet från den ena föräldern till den andra och föräldrarna träffar inte varandra. Övervakade byten ordnas när barnet kan tillbringa tid med sin förälder ensam eller hos föräldern och man vill säkerställa att barnet flyttas tryggt och lugnt från den ena föräldern till den andra. 

Stödda träffar 

Vid stödda träffar finns övervakaren tillhands i närheten av familjen och ger vid behov stöd eller hjälp i ärenden gällande mötet eller skötsel av barnet. Med boförälderns samtycke kan den förälder som träffar barnet lämna träffplatsen för att röra sig utomhus med barnet. Övervakaren vid träffplatsen rör sig inte utomhus med familjen. Stödbehovet under träffarna kan variera och bedöms från fall till fall. 

Övervakade träffar

Övervakade träffar ordnas då ingen annan umgängesform är möjlig. Vid övervakade träffar befinner sig övervakaren hela tiden på direkt syn- och höravstånd från barnet och föräldern som barnet träffar. Övervakaren ser till att träffen framskrider på ett tryggt och behörigt sätt ur barnets synvinkel samt hjälper vid behov i frågor kring mötet eller skötsel av barnet.

Besöksadress

Konstfabriksgatan 4, 06100 Borgå

Telefonservice

040 676 1427, telefontid måndag och onsdag kl. 9-10.

På andra tider och i icke-brådskande ärenden kan du skicka ett textmeddelande, t.ex. gällande avbokning av umgängesträff.

E-post

tapaamispaikka@itauusimaa.fi