Till Innehållet
Sök på sidan

Skyddshemmet

Skyddshemmet är avsett för alla som har upplevt våld eller hot om det i nära relationer. Personal finns på plats dygnet runt. Vistelsen i skyddshemmet är avgiftsfritt för klienten.

Skyddshemmet ligger i Borgå, men du kan söka dig dit oberoende av boendekommun. Vi betjänar även på svenska.

Skyddshemmet är en hemlik plats där du får skydd från våld och hjälp med att få slut på våldet. Du kan ta med dig dina personliga saker och bo där så länge det behövs. I skyddshemmet får du yrkeskunnigt stöd, rådgivning och handledning i akuta situationer.  

Du får skydd, psykiskt stöd och samtalshjälp även per telefon. 

Skyddshemmet hjälper till med att 


Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 18, 06100 Borgå

Telefonservice

0400 664932

Borgå skyddshems lokaler är delvis tillgängliga. Ankomsten är tillgänglig, kundparkering finns inte. Möjlighet till avgiftsfri parkering på gatan. Skyddshemmets klientlokaler ligger på andra våningen, det finns ingen hiss i lokalerna. Ett klientrum samt ett toalett- och badrum är tillgängliga. Klientköket är inte tillgängligt. 


Mer information om skyddshem 

Bekanta dig även med följande webbplatser