Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Borgå skyddshem

Borgå skyddshem är avsett för alla, oavsett ålder eller kön, som blivit utsatta för våld eller hot av våld i nära relationer. Våld i nära relationer är våld som utövas av en nuvarande eller tidigare partner, ett barn, en förälder, nära släkting eller annan närstående. Våldet kan vara annat än fysiskt – hot om våld är orsak nog att söka sig till skyddshem.

Vi erbjuder klienterna tryggt boende dygnet runt och psykosocialt stöd. I skyddshemmet hjälper vi dig också att sköta praktiska ärenden. Det är gratis för klienten att bo på skyddshem. Man kan söka sig till skyddshem direkt genom att ta kontakt med oss, oberoende av ens boningsort. Det är bra att ringa innan man kommer till skyddshemmet, men i akuta situationer kan man komma till skyddshemmet direkt och ringa på dörrklockan.

Identifiera närståendevåld och uppsök hjälp i tid

Syftet med skyddsarbetet är att erbjuda skydd, hjälp, stöd och rådgivning för dem som lever i en situation med våld i nära relationer eller med hot om sådant våld. Klientarbetet har som mål att få våldet eller hotet om våld att upphöra, att vara till hjälp med att utforma ett tryggt liv samt att stärka klientens resurser och medel att klara sig.

Borgå skyddshem betjänar på finska, svenska och engelska. Vid behov använder vi tolktjänster i vårt klientarbete.

Våra utrymmen

På skyddshemmet får du ett eget rum till ditt förfogande, och du får lugn i en trygg och hemlik omgivning. Skyddshemmet har alltid yrkespersonal på plats. Om omständigheterna tillåter det så kan man fortsätta att gå till arbetet under vistelsen på skyddshem. Även skolgång och deltagande i dagisverksamhet kan fortsätta.

Skyddshemmet finns i lokaler som delvis är tillgängliga. Klientutrymmena ligger på två våningar. Utanför klientutrymmenas låsta lokaler finns en hiss som används gemensamt och vars användning kräver hjälp från personalens sida. Badrums- och wc-utrymmena är tillgängliga.

Telefonservice

Handledarna vid skyddshemmet 0400 664932 dygnet runt.

Socialarbetaren vid skyddshemmet (vardagar kl. 9–16), tfn 040 353 3448

Marika Johansson

Skyddshemmets chef

040 676 7875

marika.johansson@itauusimaa.fi

Ring oss, vi berättar gärna mera om våra tjänster och lokaler.

Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 18, 06100 Borgå

porvoon.turvakoti.porvoo@itauusimaa.fi

Samarbetsparter

Vi samarbetar med Brottsofferjouren(förflyttning till en annan tjänst) och Lyömätön Linja i Östra Nyland och Mellannyland(förflyttning till en annan tjänst). Våra samarbetspartner besöker skyddshemmet regelbundet, och klienterna har möjlighet att få hjälp och stöd också av dem om så önskas.

Mer information om skyddshem 

Bekanta dig även med följande webbplatser