Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Elevvård

Hälsoservicen för skolelever och studerande finns tillgänglig inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Elevvård inom den grundläggande utbildningen

Om du är barnets vårdnadshavare kan du ta kontakt i frågor med anknytning till barnets tillväxt, utveckling, hälsa och välfärd.

Elevvården omfattar förebyggande hälsovård, som har som mål att eleven mår bra under hela skoltiden. Detta omfattar bland annat uppföljning av tillväxt och utveckling samt stöd för den psykiska utvecklingen och självförtroendet.

Vid skolhälsovårdarens och skolläkarens undersökningar följer vi upp elevens tillväxt, individuella utveckling och mognadsgraden för hens sociala färdigheter. Skolhälsovårdaren ger alla vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Sjukvård ingår i regel inte i elevvården. Skolhälsovårdaren ger dock vid behov sjukvård i form av första hjälpen (till exempel akuta sår, olyckor, anfall). Skolhälsovårdaren bedömer situationen och skickar eleven vid behov vidare för fortsatt vård. Dessutom erbjuder skolhälsovården specialuppföljning för elever som kan har hälsorisker. Specialuppföljningen görs i samarbete med vårdnadshavarna, läraren och övrig elevvårdspersonal.

Elevvård inom andra stadiets utbildning

Elevvården stöder och främjar elevens självständighet, studieförmåga, hälsosamma levnadssätt samt stöder kondition och psykiskt välmående under studierna. Med hälsorådgivning förebyggs även skolmobbning.

Om du är studerande eller vårdnadshavare till en studerande, kan du kontakta elevvården om du funderar över någon fråga med anknytning till fysisk eller psykisk hälsa. Exempel på dessa kan vara frågor med anknytning till tillväxt och utveckling eller familjens välfärd och akuta kriser.

Elevvårdens service finns tillgängliga på studieorten oberoende av bostadsort. Servicen är avgiftsfri för studerande under 18 år.

Studerandehälsovårdarna är anträffbara på läroverket under skoldagen. Mottagningstiderna anges i början av läsåret. Mottagningen ligger på läroverket.

Boka en tid per telefon eller via e-post eller kom direkt till mottagningen. Studerande kan komma till hälsovårdarens mottagning utan tidsbokning under de tider som anges i början av läsåret, övriga tider helst med tidsbokning. Även vårdnadshavare kan kontakta hälsovårdaren.

Kontaktuppgifter

Taina Hattunen

Hälsovårdare

040 539 9073

Taina.Hattunen@itauusimaa.fi

Högstadiet, gymnasium och Careeria

Sari Suoja

Hälsovårdare

040 714 6702

Sari.Suoja@itauusimaa.fi

Lågstadier

Satu Pulkkinen

Ansvarig hälsovårdare

050 465 1369

satu.pulkkinen@itauusimaa.fi

Maija Ahokas

Hälsovårdare

040 359 2584

maija.ahokas@itauusimaa.fi

Pääskytien yläkoulu

Ramona Finnbäck

Hälsovårdare

040 159 7775

ramona.finnback@itauusimaa.fi

Prakticum, Optima, Careeria (Pomo talo)

Anna Forss

Hälsovårdare

040 610 9543

anna.forss@itauusimaa.fi

Albert Edelfeltin alakoulu ja pienluokat

Tanja Ingelin

Hälsovårdare

040 486 5028

tanja.ingelin@itauusimaa.fi

Hamarin koulu, Huhtisten koulu. Kontaktperson i Fredrikakoulu (Steiner)

Eija Kristén

Hälsovårdare

040 488 9402

eija.kristen@itauusimaa.fi

Linnakosken lukio. Kontaktperson i Jokilaakson koulu.

Janina Klawér

Hälsovårdare

040 558 3172

Janina.Klawer@itauusimaa.fi

Strömborgska skola

Anna-Maija Lalu

Hälsovårdare

040 188 2424

anna-maija.lalu@itauusimaa.fi

Kevätkummun koulu, Vårberga skola, Ilolan koulu

Diana Lindman

Hälsovårdare

040 354 0844

diana.lindman@itauusimaa.fi

Hinthaaran koulu, Hindhår skola, Kulloon koulu,Kullo skola , Grännäs skola, Sannäs skola

Emilia Malmsten

Hälsovårdare

040 623 7639

emilia.malmsten@itauusimaa.fi

Kvarnbackens skola, Eklöfska skolan

Anna Pelkonen

Hälsovårdare

040 548 7797

anna.pelkonen@itauusimaa.fi

Peipon koulu

Katriina Pölhö

Hälsovårdare

040 483 8803

katriina.polho@itauusimaa.fi

Careeria (Hevosenkenkäkatu), Ammattiopisto Live

Janna-Sisko Runsala

Hälsovårdare

040 631 3485

janna-sisko.runsala@itauusimaa.fi

Careeria (Perämiehentien toimipiste)

Mimosa Saahko

Hälsovårdare

040 523 1487

mimosa.saahko@itauusimaa.fi

Keskuskoulu, Epoon koulu

Matilda Salmi

Hälsovårdare

040 557 8928

matilda.salmi@itauusimaa.fi

Tolkkisten koulu, Albert Edelfeltin yläkoulu

Tiina Taskinen

Hälsovårdare

040 487 5028

tiina.taskinen@itauusimaa.fi

Linnajoen yläkoulu

Katariina Westerlund

Hälsovårdare

040 765 22 88

katariina.westerlund@itauusimaa.fi

Lyceiparkens skola, Borgå Gymnasium, Borgå Folkakademin

Camilla Alm

Hälsovårdare

044 505 1730

Camilla.Alm@itauusimaa.fi

Koskenkylän koulukeskus, Forsby skolcentrum, Tesjoen koulu, Tessjö skola, Sävträsk skola, Isnäsin koulu, Isnäs skola

Sofia Kelloniitty

Hälsovårdare

044 505 1093

Sofia.Kelloniitty@itauusimaa.fi

Generalshagens skola, Lovisavikens skola, Lovisa Gymnasium, Kapellby skola

Hanna Koskela

Hälsovårdare

040 741 7353

hanna.koskela@itauusimaa.fi

Harjurinteen koulu lk. 1-6, Valkon koulu, Ruukin koulu, Hilda Käkikosken koulu

Anna-Charlotta Thesslund

Hälsovårdare

044 505 1204

Lotta.Thesslund@itauusimaa.fi

Harjurinteen koulu lk. 7-9, Loviisan lukio

Miisa Saaranen

Hälsovårdare

040 616 4037

Miisa.Saaranen@itauusimaa.fi

Miisa Saaranen

Hälsovårdare

040 616 4037

Miisa.Saaranen@itauusimaa.fi

Satu Pulkkinen

Ansvarig hälsovårdare

050 465 1369

satu.pulkkinen@itauusimaa.fi

Fanny Ahlgren

Hälsovårdare

040 584 0785

fanny.ahlgren@itauusimaa.fi

Sipoonlahden koulu 1-6lk, Leppätien koulun Miilin yksikkö

Sabina Kekki

Hälsovårdare

040 356 4794

Sabina.Kekki@itauusimaa.fi

Kungsvägens skola, Sibbo gymnasium, Boxby skola samt kontaktperson till Kyrkoby skola

Julia Klippi

Hälsovårdare

040 191 6049

Julia.Klippi@itauusimaa.fi

Jokipuiston koulu, Leppätien koulu, Talman koulu, Norra-Paipis skola

Satu Rahko

Hälsovårdare

040 541 2432

Satu.Rahko@itauusimaa.fi

Lukkarin koulu, Sipoon lukio, Keuda Sipoo

Hanna Venäläinen

Hälsovårdare

050 476 9506

Hanna.Venalainen@itauusimaa.fi

Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Borgby skola

Elina Vinkki

Hälsovårdare

040 628 1641

Elina.Vinkki@itauusimaa.fi

Sipoonlahden 7-9lk, Söderkulla skola, Gumbostrand skola, Salpar skola samt kontaktperson till Södra-Paipis skola