Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

För personer med funktionsvariation

Våra tjänster för personer med funktionsvariation stöder och hjälper dig som har en funktionsvariation eller som behöver stöd på grund av en sjukdom. Vi främjar dina förutsättningar att leva som en jämlik medlem i samhället. Vi förebygger och avlägsnar svårigheter och hinder som en funktionsvariation kan medföra.