Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hälsojour

Vissa hälsåstationen i välfärdsområdet har också en mottagning för brådskande vård, det vill säga en jourmottagning. När du behöver brådskande vård kan du komma till dessa hälsovårdscentraler utan tidsbokning. Under kvällar, nätter och veckoslut finns jouren vid Borgå sjukhus.

Fyll i en symtombedömning i webbtjänsten Omaolo innan du söker dig till mottagningen. Symtombedömningen hjälper dig att avgöra hur brådskande ditt behov av vård är. Symtombedömningen ger dig en passande och på medicinska forskningsresultat baserad bedömning av ditt vårdbehov. Symtombedömningen förenar dig vid behov med vårdpersonal och med tidsbokningen i ditt eget området.

Om symtombedömningen visar att du behöver brådskande vård som inte kan vänta till följande vardag, kontakta mottagningen enligt instruktionerna nedan.

Vardagar dagtid

Borgå tfn 019 5600 400

Borgå social- och hälsåstation, Askolins väg 1, mån.–fre. kl. 8–15.30.

Du kan komma till den brådskande mottagningen utan tidsbokning. Vi gör en bedömning över hur brådskande ditt behov av vård är och avgör om du behöver sjukskötar- eller läkarmottagning. Vi prioriterar barn.

Ring på förhand om du är osäker på om du behöver brådskande vård. Vi ger även vårdinstruktioner och information om hälsotjänster. På numret svarar en yrkesperson inom hälsovården.

Sibbo tfn 019 5600 600

Nickby social- och hälsåstation, Jussasvägen 14, mån.–fre. kl. 8–16.

Den brådskande mottagningen fungerar med tidsbokning men till mottagningen anländer även patienter utan tidsbokning till exempel med ambulans.

I första hand ber vi att du ringer hälsovårdscentralen innan du söker dig till mottagningen. Välj köalternativet ”jourärende” och vänta på linjen eller lämna ringbud. Vi svarar på samtal så fort som möjligt, under samma dag.

Lovisa tfn 019 5600 300

Lovisa social- och hälsåstation, Öhmansgatan 4. Vardagar kl. 8–16, telefontjänst kl. 8–15.

Den brådskande mottagningen fungerar med tidsbokning men till mottagningen anländer även patienter utan tidsbokning till exempel med ambulans.

Kvällar och veckoslut

Jourhjälpen 116 117

Om du insjuknar akut kvällstid, under veckoslutet eller på en helgdag ska du ringa Jourhjälpen innan du söker dig till jourpolikliniken.

Jourhjälpens telefontjänst ger hälsorådgivning och bedömning av vårdbehovet med fokus på jourärenden.

Borgå sjukhus jour tar hand om patienter som insjuknat akut och allvarligt och som behöver brådskande vård. Sjukhusets jourmottagning hjälper när hälsostationen är stängd och vården inte kan tryggt genomföras på hälsostationen följande vardag.

Borgå sjukhus: Sjukhusvägen 1, Borgå. Jourmottagningen har en separat entré på sjukhusets entréplan.

Om du har använt Kymmenedalens välfärdsområdes samjours tjänster under kvällar och veckoslut har du rätt att göra det framöver. Kontraktet med Kymmenedalens välfärdsområde påverkar inte akutvårdsenheternas transporter. Den ansvariga för HUS akutvård fattar beslut om akutvårdstransporter utanför det egna välfärdsområdet.

Hälsobiblioteket

Du får hjälp med bedömning av ditt vårdbehov och råd om egenvård även i Hälsobibliotekets webbtjänst. Tjänsten är finskspråkig.

Nödsituationer 112

Om du råkar ut för en nödsituation och behöver en ambulans, ring nödnumret 112. Nödsituationer är till exempel följande: