Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Psykolog för barn under skolåldern

Du kan kontakta psykologen om du har ett barn under skolåldern och vill diskutera frågor om barnets utveckling och beteende. Psykologen erbjuder rådgivande och styrande diskussioner för att reda ut situationen.

 Vid behov bedömer psykologen ditt barns situation och utvecklingsnivå i samarbete med andra specialsakkunniga. Ofta träffar vi familjen vid ett mångprofessionellt första besök tillsammans med en tal- eller ergoterapeut. Psykologen samarbetar även med personalen inom småbarnspedagogiken. 

Vid behov styr vi familjen till fortsatta undersökningar. 

Gör så här

Du kan kontakta de psykologer som jobbar i Medicinsk rehabilitering direkt under deras telefontider. Om du bor på en annan ort inom välfärdsområdet kan du ta kontakt med din barnrådgivning. 

Psykologerna i Borgå

Anton Silvi
anton.silvi@itauusimaa.fi 

Psykologerna i Sibbo

Jenny Ansala tfn 040 1914 535
jenny.ansala@itauusimaa.fi

Neuropsykolog

Riitta Gröhn 
riitta.grohn@itauusimaa.fi