Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Socialhandledare vid polisinrättningen

Vid polisstationen i Borgå arbetar en socialhandledare som hjälper speciellt unga som är misstänkta för brott i östra Nyland. Socialhandledaren är en del av Östra Nylands social- och krisjours verksamhet.

Socialhandledaren

Ungas brottmål och representation i rätten

Socialhandledaren vid polisinrättningen bevakar den minderårigas intresse vid polisförhör och -samtal samt vid domstolsbehandlingar för 15–17-åringar.

Socialhandledaren bedömer hurudant socialarbete och annan handledning du kan behöva under olika skeden av rättsprocessen. Socialhandledaren koordinerar samarbetet mellan polisen, socialväsendet, åklagarmyndigheten och rättsväsendet.

Ankarverksamhet

Ankarverksamheten är riktad till unga under 15 år.

Du kan hänvisas till verksamheten till exempel om du har gjort dig skyldig till en brottslig handling, du använder rusmedel eller har andra problem med ditt välmående. Bland annat polisen, socialväsendet, ungdomsväsendet, skolväsendet och barnskyddet kan styra dig till ankarverksamheten.

Målet är att bryta brottsspiralen för barn och unga i ett så tidigt skede som möjligt. Polisinrättningens socialhandledare ingår i Ankarteamet och är ofta den som arrangerar Ankarträffar tillsammans med polisen.

Så här kontaktar du socialhandledaren vid polisinrättningen

Du kan söka dig eller hänvisas till socialhandledaren via polisen eller en annan instans. Du kan även själv kontakta socialhandledaren. Tjänsten är kostnadsfri.

Marie Grönroos

Polisens socialhandledare

040 482 3336

Marie.Gronroos@itauusimaa.fi