Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Medling i familjefrågor

Familjemedling är en i särskild socialservice som är stadgad i äktenskapslagen. Medlingen koordineras av Östra Nylands familjerättsliga enhet

Familjemedling har utvecklats i synnerhet för sådana situationer där det uppstår oenighet och gräl när de separerade föräldrarna försöker komma överens om sina barns ärenden. Föräldrarna kan söka sig till familjemedling också i ett senare skede, exempelvis vid meningsskiljaktigheter som gäller umgänge mellan barnet och föräldern.

Vid familjemedling träffas föräldrarna och medlarna några gånger och försöker hitta lösningar som lämpar sig för familjen i den nya livssituationen. Medlarna ska i synnerhet fästa uppmärksamhet vid att barnets förhållande till båda föräldrarna bevaras och att barnets vardag fungerar. Familjemedlingen är avgiftsfri och man kan söka sig till tjänsten genom att kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet.

Familjer kan även erbjudas medling i vårdnadstvister vid tingsrätten med hjälp av ett sakkunnigbiträde.