Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vuxensocialarbetet

Vuxensocialarbetet stöder den sociala välfärden och funktionsförmågan för myndiga personer i arbetsför ålder i livets olika vändpunkter. Vår verksamhet är övergripande och mångsidig. Vid behov samarbetar vi med olika aktörer.

Av vuxensocialarbetet får du stöd i svåra livssituationer, då du har svårt att hitta hjälp på andra ställen. Sök hjälp om du känner att du inte klarar dig själv, om din ork inte räcker till eller om du behöver konkret hjälp med frågor exempelvis med anknytning till ekonomi, boende eller social välfärd, studier och sysselsättning. 

Vuxensocialarbetet är långsiktig och systematisk verksamhet. Vårt mål är att tillsammans med dig hitta sätt att förbättra din livssituation. 

Vi börjar med att tillsammans utarbeta en bedömning av ditt servicebehov. Utgående från den utarbetar vi tillsammans en plan över hur vi kan hjälpa dig. 

Klienthandledningen inom socialt arbete för personer i arbetsför ålder

Gör så här

Östra Nylands välfärdsområdes klienthandledning för personer i arbetsför ålder ger både invånare och proffs vägledning, särskilt i frågor som gäller socialservice för personer i arbetsför ålder.

Klienthandledningen är avsedd för nya klienter. Den fungerar som inkörsport för de klienter som är i behov av stöd och hjälp från socialservicens sida. Om du redan har ett klientförhållande ska du ta kontakt med din ansvarsperson i personalen eller din kontaktperson.

Du kan vara en privatperson som är orolig antingen för ditt eget eller någon närståendes välmående, eller så kan du vara ett proffs som vill konsultera någon. Proffsen vid klienthandledningsenheten för personer i arbetsför ålder sörjer också för socialservicejouren för personer i arbetsför ålder under tjänstetid. Enheten tar emot orosanmälningar enligt socialvårdslagen. Servicebehovet bedöms av en yrkesutbildad person inom socialvården tillsammans med andra instanser och parter som kan behövas.

Vuxensocialarbetets återuppringningstjänst

Telefonservice

Vuxensocialarbetets klienthandledning för personer i arbetsför ålder nås per telefon på numret 019 5600 154.

Ditt samtal registreras i tjänsten 24/7. Vi ringer tillbaka samma vardag till alla vars samtal registrerats i återuppringningstjänsten senast klockan 12.00 den dagen. I fråga om samtal som kommit in efter klockan 12.00 ringer vi tillbaka senast nästa vardag.

Vuxensocialarbetets centraliserade rådgivningsställe

Vuxensocialarbetets centraliserade rådgivningsställe ligger på Mannerheimgatan 20 E, 06100 Borgå. Man kan besöka rådgivningsstället mån-tors klockan 12–14 och fre klockan 10-12 för att sköta sitt ärende.

Per telefon kan man kontakta rådgivningsstället vardagar klockan 9–11 och klockan 12-15 på tfn 019 5600 155.

Byråsekreteraren på vuxensocialarbetets rådgivningsställe kan vid behov

Via Östra Nylands välfärdsområdes elektroniska blanketter kan du skicka in en så kallad orosanmälan (dvs. en anmälan om behov av socialvård) för bedömning av servicebehovet samt en ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd. 

Kontakt med ens kontaktperson eller ens ansvarsperson i personalen eller med den som sköter ens förmedlingskonto

Du kan kontakta din ansvarsperson i personalen vid vuxensocialarbetet direkt per telefon då det är telefontid på tisdagar klockan 13–14 eller torsdagar klockan 10–11.

Förmedlingskontokunder kan ta kontakt vardagar klockan 9–10, tfn 019 5600 156

De som är klienter hos TYP eller socialservice för integration kan kontakta sin kontaktperson.

Kontakt per e-post

Du kan ge feedback, ställa frågor eller be att bli kontaktad genom att skicka e-post till vuxensocialarbetets gemensamma e-postlåda aikuissosiaalityo@itauusimaa.fi

E-post är inte informationssäkert, vilket betyder att klienten ansvarar för skickande av sekretessbelagda uppgifter. E-posten läses av alla anställda vid vuxensocialarbetet.

Verksamhetsställen dit du kan gå när du har beställt tid

CENTRALA (Borgå)
Mannerheimgatan 20 E, 06100 Borgå

ÖSTRA (Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom och Pukkila)
Öhmansgatan 4 C, 07900 Lovisa, Terveystie 1, 07500 Askola

VÄSTRA (Sibbo)
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo