Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Omständighetsutredning till domstolen

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende, umgänge eller underhåll har de möjlighet att få ärendet löst i tingsrätten.

Innan domstolen fattar ett beslut ber den vid behov en utredning av föräldrarnas och barnets situation, dvs. en omständighetsutredning från socialmyndigheten (Östra Nylands familjerättsliga enhet). Familjerättsliga enheten kan göra en utredning enbart på begäran av domstolen. 

Syftet med utredningen är att ge domstolen information om familjens situation, barnets omständigheter och andra angelägenheter som påverkar hur ärendet löses. Vid behov kan enheten begära uppgifter om barnet eller föräldrarna för utredningen från andra myndigheter och aktörer såsom dagvården, skolan, hälsovården och polisen.