Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsvariation

Vi ordnar mångsidig arbets- och dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller liknande servicebehov i vårt område.

Dagverksamhet

Våra klienter inom dagverksamheten eller den delaktighetsfrämjande verksamheten får helomfattande styrning och stöd. Målet är att stöda vuxendomen, självständigheten, delaktigheten och inlärning hela livet.

Vi erbjuder klienten verksamhet som hen behöver och gillar. Vårt mål är att klienten får en möjlighet att vara en del av en gemenskap och samhället. Klienten har personliga mål som vi gör tillsammans med hen och hens intressentgrupp.

Interaktionsförhållanden, egna val, glädje och en känsla av att lyckas är viktiga upplevelser i vår verksamhet. Vi satsar på kommunikation och använder kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal. Vår verksamhet innehåller bland annat handarbete av olika slag, kultur, konst, motion, musik samt natur- och sinnesupplevelser.

Klienten kan erbjudas verksamhet som stöder både delaktighet och sysselsättning enligt hens behov.

Arbetsverksamhet

Arbetsverksamhet eller sysselsättningsfrämjande verksamhet erbjuder våra klienter övning i färdigheter som behövs i vardagen och arbetslivet. Vårt mål är att stöda vuxendomen, självständigheten, delaktigheten och sysselsättningen. Klienten får pröva på olika arbetsuppgifter och ordna sin arbetsvecka flexibelt enligt egna behov.

Precis som i dagverksamheten sätter vi personliga mål för vår klient tillsammans med hen och hens intressentgrupp. Vårt mål är att göra det möjligt för klienten att fungera, vara delaktig och sysselsätta sig själv enligt sina färdigheter.

Arbetslivsträning är en viktig del av sysselsättningsfrämjande verksamhet. Arbetslivsträningen ger klienten en möjlighet att pröva på arbete på den fria marknaden och avlönat arbete enligt möjlighet.

Ansökan om service för person med funktionsvariation

Du hittar blanketten på välfärdsområdets blankettsida:

Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den per post till:​

Ifall du redan är kund vid tjänsterna för personer med funktionsnedsättning kan du söka efter tjänsterna med hjälp av din kontaktperson. E-posten är förnamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Telefonservice

Ifall du vill veta mera om vilka stödformer vi kan erbjuda för personer med funktionsnedsättning så kan du ringa vårt allmänna servicenummer. Vid behov förens ditt samtal vidare till tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

019 5600 145