Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjearbete

Socialtjänsternas familjearbete stöder ditt föräldraskap, din familjs interna interaktionsfärdigheter och vardagshantering. Vi gör familjearbete i familjens hem eller på en annan gemensamt överenskommen plats.

Familjearbetet är avsett för minderåriga barn och ungdomar samt deras föräldrar. Socialarbetaren bedömer behovet av familjearbete och hänvisar din familj till tjänsten. Du kan ha nytta av familjearbetet till exempel om ditt barn har svårt trots, din familj behöver dagliga rutiner, ni är oense om uppfostringsmetoderna eller behöver hjälp med uppfostran. 

I familjearbetet strävar vi tillsammans med din familj efter att identifiera och stärka familjens egna resurser så att ni kan fortsätta starkare framåt efter den svåra livssituationen. Vi sätter upp mål tillsammans med din familj. Ett bra samarbete med din familjs nätverk, såsom skolan, daghemmet eller familjerådgivningen, stärker stödet. 

Familjearbetet kan vara familjearbete enligt socialvårdslagen eller familjearbete enligt barnskyddslagen. Tjänsten är kostnadsfri. 

Telefonservice

019 5600 151

Servicetider

Vardagar kl. 9-15