Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hemtjänst för barnfamiljer

Du kan få tillfällig hemtjänst för din familj på grund av sjukdom, förlossning, funktionsnedsättning eller en annan orsak eller särskild familje- eller livssituation som sänker funktionsförmågan.

Ett tillfälligt behov av särskilt stöd kan bero på följande: 

Medarbetare inom hemtjänsten kan sköta barn, göra små hemsysslor, handleda i att fostra barn eller stödja föräldraskapet, förmågan att klara av vardagsrutiner och familjens funktionsförmåga i förändrade livssituationer.  

Vi stöder din familj på ett övergripande sätt och arbetet utgår från din familjs egna resurser och utnyttjande av dem. Arbetet sker i regel dagtid på vardagar. Vi erbjuder hjälp så fort som möjligt, utan köer. 

Hemtjänsten för barnfamiljer är inte bara avsedd till exempel för behov av städning eller en situation, där barnet är sjukt och föräldern har rätt att stanna hemma och ta hand om barnet. 

Hemtjänsten för barnfamiljer kostar fem euro per timme. 


Gör såhär:

Du kan ansöka om hemtjänst för barnfamiljer per telefon eller med en elektronisk blankett i Omapalvelu. 

Du kan logga in i e-tjänsten Omapalvelu med dina nätbankskoder. Vi kontaktar dig inom tre dagar. 

Telefonservice

Cecilia Mansner

Ledande socialhandledare

040 353 2435

Cecilia.Mansner@itauusimaa.fi