Siirry sisältöön
Sök på sidan

Dataskydd

Dataskydd betyder skydd för personuppgifter. Med dataskydd avses tryggande av en persons integritet och tillit. Bestämmelser om behandling av personuppgifter anges i lag. Uppgifterna ska skyddas mot obehörig användning. Syftet med dataskydd är att skydda enskilda personers grundläggande rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband med all behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Definitionen av personuppgifter är vidlyftig så att man med det avser alla uppgifter som beskriver en persons egenskaper eller levnadsförhållanden och genom vilka man kan identifiera personen i fråga eller dennes familj eller personer som lever i samma hushåll som personen.

Personuppgifter är alltså inte bara namn, adress och personbeteckning, utan också andra uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras. Exempel på sådana uppgifter är IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, bilars registernummer och fotografier.

Begäran om insyn och begäran om rättelse

Den vars personuppgifter införs i något personregister ska underrättas om detta. Den registrerade ska dessutom underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, till vilka instanser uppgifter lämnas ut och vilka rättigheter den registrerade har. Östra Nylands välfärdsområde har utarbetat register- och dataskyddsbeskrivningar för sina personregister. Du har möjlighet att läsa beskrivningarna, om du vill.

Anvisningar om begäran om insyn och begäran om rättelse

Fyll i en blankett för begäran om insyn eller rättelse. Sänd din begäran till den personuppgiftsansvarige. Om du vill, kan du direkt specificera vilket system med information om dig du avser med din begäran. Om din begäran om insyn eller rättelse avslås, har du rätt att få ett skriftligt, motiverat svar.

Rätten till insyn kan utövas också med fullmakt. Socialvårdens klienter och patienter eller deras lagliga företrädare (till exempel intressebevakare eller för minderåriga deras vårdnadshavare) har rätt att ta del av uppgifter som införts om dem och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Den lagliga företrädaren ska lägga fram skriftlig dokumentation för att styrka sin rätt att få uppgifter.

Du kan sända en begäran angående registeruppgifterna per e-post till kirjaamo@itauusimaa.fi. Vänligen skriv ”Begäran om insyn” eller ”Begäran om rättelse” i rubrikfältet. Observera att det lönar sig att använda skyddad e-post för din begäran om insyn eller rättelse och att också e-postadressen är en personuppgift.

Om du vill sända din begäran per post, kan du sända brevet till adressen Östra Nylands välfärdsområde, Mannerheimgatan 20 K, 06100 Borgå. Du kan också lämna brevet till registratorskontoret på adressen Mannerheimgatan 20 K, 3:e våningen, under kontorets öppettid: vardagar kl. 9–15.

Du får uppgifterna senast inom fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till sökanden.

Därför ska man då kunna styrka sin identitet.

Dataskyddsombud

Kontakta dataskyddsombudet om du misstänker att uppgifter om dig har blivit föremål för missbruk, informationsläckage eller liknande.

Du når dataskyddsombudet vid Östra Nylands välfärdsområde per e-post på

tietosuojavastaava@itauusimaa.fi