Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Stöd och hjälp i vardagen för personer med funktionsvariaton

Vi kan ordna tjänster och stöd för dig som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Avsikten med tjänster för personer med funktionsvariation är att främja dina förutsättningar för att leva och fungera som en jämlik medlem i samhället. Vårt mål är att förebygga och avlägsna svårigheter och hinder som du möter på grund av din funktionsnedsättning. 

Gör så här

Du kan ansöka om tjänster för personer med funktionsvariation med hjälp av en blankett som du kan skicka per e-post eller vanlig post. 

Postadresser: 

Om du redan är kund vid våra tjänster för personer med funktionsvariation kan du ansöka om tjänster med hjälp av din kontaktperson. Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster)

Telefontjänst

Vår allmänna servicerådgivning kan berätta mer om vilka tjänster du kan få om du har en funktionsvariation. Vid behov förmedlar de din fråga vidare till tjänsterna för personer med funktionsvariation.

019 5600 111

Susanna Kortelainen

Specialsocialhandledare, Handikappservice, specialvård och stöd för närståendevård

040 710 9008

Susanna.Kortelainen@itauusimaa.fi

Askola, Mörskom, Pukkila

Anna-Mari Luomala

Socialhandledare, Handikappservice, specialvård och stöd för närståendevård

040 528 9663

Anna-Mari.Luomala@itauusimaa.fi

Askola, Mörskom, Pukkila

Jemina Räsänen

Servicekoordinator

040 809 1433

Jemina.Rasanen@itauusimaa.fi

Borgå

Emilia Grönqvist

Socialarbetare

040 167 7813

Emilia.Gronqvist@itauusimaa.fi

Borgå

Magdalena Johansson

Socialhandledare

040 131 9388

Magdalena.Johansson@itauusimaa.fi

Borgå

Sonja Karnell

Socialarbetare

040 676 1360

Sonja.Karnell@itauusimaa.fi

Borgå

Hanna Ruotsalainen

Socialhandledare

040 594 2862

Hanna.Ruotsalainen@itauusimaa.fi

Borgå

Karin Wahrman

Socialhandledare

040 610 3155

Karin.Wahrman@itauusimaa.fi

Borgå

Hanna Wallin

Socialarbetare

040 526 6039

hanna.wallin@itauusimaa.fi

Borgå

Sini Lonka

Socialarbetare, Handikappservice, specialvård

040 482 2545

Sini.Lonka@itauusimaa.fi

Lovisa, Lappträsk

Tuula Wackström

Servicekoordinator

050 338 5704

Tuula.Wackstrom@itauusimaa.fi

Sibbo

Gitte Jensen-Lindroos

Specialsocialhandledare, Handikappservice, personlig assistans och stöd för närståendevård

050 443 3630

Gitte.Jensen-Lindroos@itauusimaa.fi

Sibbo

Jessica Lökfors

Socialarbetare, Boendeservice, förändringsarbeten i bostaden, stöd för närståendevård (personer under 18 år)

050 517 3569

Jessica.Lokfors@itauusimaa.fi

Sibbo

Maritta Koskinen

Resultatenhetschef

040 710 9109

Maritta.Koskinen@itauusimaa.fi

Carina Skantz

Serviceansvarig

040 351 9713

carina.skantz@itauusimaa.fi

Stödformer

Stöd för att röra på sig 

Du kan få stöd för att röra på dig och resa om du har en svår funktionsnedsättning. Det innebär att du har särskilda svårigheter att röra på dig och inte kan använda kollektivtrafik utan oskäliga problem på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. 

Du kan använda färdtjänst både för att uträtta ärenden och för rekreation. Om du har beviljats en assistent har hen rätt att resa med dig kostnadsfritt. 

Färdtjänst kan beviljas även för studie- och arbetsresor. 

Personlig assistans 

Med personlig assistans avses nödvändig hjälp för en person med en svår funktionsnedsättning. Hjälpen kan ges i hemmet och utanför hemmet i dagliga sysslor, arbete, studier och fritidsaktiviteter. Den personliga assistansen stöder dig även i samhälleligt deltagande och upprätthållande av social interaktion.

Förändringsarbeten i bostaden, redskap och utrustning 

Du kan få ersättning för skäliga kostnader för förändringsarbeten i din bostad samt anskaffning av redskap och utrustning till bostaden. Det här förutsätter att du har en grav funktionsnedsättning och inte klarar av vanliga vardagsfunktioner utan förändringsarbetena. 

Jukka Suhonen

Tillgänglighetssakkunnig, Fysioterapeut, Förändringsarbete i bostaden

050 536 4980

Jukka.Suhonen@itauusimaa.fi

Boendetjänster 

Boendetjänster är till för dig som av olika orsaker behöver stöd och tjänster för ditt boende. Olika former av boendetjänster är stött boende, gemensamt boende och dygnet runt-boende. Dessutom ordnar vi kortvarigt boende för barn och vuxna. 

Närståendevård (under 65-åringar) 

Närståendevård innebär att en familjemedlem eller annan nära person vårdar en person med en sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Stöd för närståendevård är en helhet. Den utformas av tjänster som ges till personen som vårdas samt vårdarvode, ledig tid och andra tjänster som ges till vårdaren. 

Stödet är en behovsprövad socialtjänst som välfärdsområdet ordnar inom gränserna för de anslag som har reserverats. 

Dagverksamhet och arbetsverksamhet 

Med hjälp av dagverksamhet stöder vi en person med en funktionsnedsättning i hens självständighet och främjar hens sociala interaktion. Vi ordnar fritidsaktiviteter och erbjuder möjligheter att delta i arbetslivet enligt dina egna resurser och kunskaper. 

Anslagsbundna tjänster 

En del av tjänster och stödformer som avses i Lagen om handikappförmåner är anslagsbundna. Du kan ansöka om anslagsbundna tjänster via tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.