Till Innehållet

Mödrarådgivningen

Vid mödrarådgivningen följer vi upp hur graviditeten framskrider och stöder hälsan och välfärden för modern, det kommande barnet och hela familjen. Vid mödrarådgivningen strävar vi även efter att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera eventuella problem och störningar med graviditeten. Vi ordnar nödvändig behandling, hjälp och stöd.

Under graviditeten besöker du mödrarådgivningen flera gånger. En del av uppföljningsbesöken är så kallade omfattande hälsokontroller, i vilka det är önskvärt att båda föräldrarna deltar. Vid de omfattande hälsokontrollerna är det möjligt att beakta hela familjens eventuella behov av stöd.

Gör så här

När du har ett positivt graviditetstest, ska du boka tid för ditt första besök vid mödrarådgivningen via hälsovårdaren för ditt område. Den första kontakten med mödrarådgivningen sker vanligen under graviditetsveckorna 7–8. Hälsovårdaren intervjuar dig per telefon och så kommer ni överens om fortsättningen.

Du erbjuds möjlighet att genomgå screening för kromosomavvikelser och strukturella avvikelser under graviditeten. För att ta del av screeningarna är det bra om du kontaktar mödrarådgivningen redan före den åttonde graviditetsveckan.

Du kan aktivera dina uppgifter via applikationen Maisa eller webbläsaren, så kan vi skicka en remiss till ultraljudsscreeningar redan i samband med din första kontakt med mödrarådgivningen. De som ska föda i Kotka använder e-tjänsten för Kymmenedalens välfärdsområde.

En förutsättning för att få moderskapsunderstöd är att du har besökt mödrarådgivningen för första gången före slutet av din fjärde graviditetsmånad.

Bekanta dig även med mödrarådgivningens länktips. Där hittar du bland annat info om blodprover som tas under graviditeten.

Telefontid

Boka tid under hälsovårdarens telefontid. mån.−fre. kl. 12–13. Avboka din tid på mödrarådgivningen genom att ringa hälsorådgivaren under telefontiden eller genom att skicka ett textmeddelande till hen.

På serviceställets sida hittar du även din hälsovårdares kontaktuppgifter.

Kommunikation och kontaktuppgifter

Serviceställen