Till Innehållet

Mödrarådgivningen

Rådgivningsbyråtjänster hör till den förebyggande primärvården, och är frivilliga och avgiftsfria för klienten. Mödrarådgivningen grundar sig på § 15 i hälso- och sjukvårdslagen.

Vi på mödrarådgivningen stöder både moderns, barnets och hela familjens välmående. Vi hjälper de blivande föräldrarna att förbereda sig för föräldraskapet, utgående från familjens behov. Under graviditeten träffar du mödrarådgivningens sjukskötare eller läkare i medeltal en gång i månaden. Vi har ett nära samarbete med de andra experterna som sköter om dig,

Målet med mödrarådgivningen är att se till att graviditeten framskrider som den ska, att både modern, fostret och familjen mår väl och att barnets födsel går tryggt.

Det är en bra idé att boka första tiden till mödrarådgivningen genast när du har säkerställt dig om graviditeten. Din partner eller stödperson är alltid välkommen med på besöken till rådgivningen.

Vi erbjuder dig möjligheten att delta i online familjeträning.

Om ni som barnets föräldrar inte är gifta får ni också information om att erkänna föräldraskapet. Under vissa förutsättningar gör rådgivningen också erkännande av föräldraskap och avtal om gemensam vårdnad.

Gör så här

När du har fått ett positivt resultat från graviditetstest, kontakta en sjukskötare och boka tid för ditt första besök till rådgivningen. Du hittar kontaktuppgifterna i menyn ner på sidan. Klicka rubriken på den rådgivningen närmast dig för att se ytterligare information.

Vanligtvis sker det första besöket till rådgivningen under graviditetsveckorna 7–8. Sjukskötaren intervjuar dig under ett telefonsamtal och kommer överens med dig om hur ni går vidare.

Du kan aktivera dina uppgifter i Maisa-applikationen eller i webbläsaren, så att vi kan skriva en remiss till ultraljudsundersökning under det första besöket till rådgivningen. Om du väljer ett förlossningssjukhus som inte är på HUS-området ger rådgivningen instruktioner för hur du ska gå till väga.

En förutsättning för moderskapsunderstöd är att du har varit på första besöket till rådgivningen innan den fjärde graviditetsmånaden tar slut.

Du kan inte komma till rådgivning om du är sjuk.

Telefontid

Rådgivningen har telefontid vardagar kl. 12–13. Var vänlig och avboka din tid till rådgivningen genom att ringa till hälsovårdaren under telefontiden, eller genom att skicka ett sms till hälsovårdaren.

På serviceställets sida hittar du även din hälsovårdares kontaktuppgifter.

Kommunikation och kontaktuppgifter

Serviceställen