Till Innehållet
Sök på sidan

Corona och andra luftvägsinfektioner

Råd till dig som insjuknat i corona eller luftvägsinfektion

Vare sig det gäller coronavirussjukdom, influensa eller annan infektion i de övre luftvägarna, stanna hemma från jobbet, skolan eller dagvården. Undvik kontakt med människor utanför din egen familj tills du är feberfri och symptomen klart har blivit lindrigare. De här instruktionerna gäller även barn.

Gör ett hemtest om dina symptom tyder på corona, till exempel snuva, halsont, hosta, feber, uppkastning eller diarré. Vi rekommenderar att du gör ett hemtest genast och upprepar det efter två dagar.

Om du inte kan stanna hemma genom eget meddelande eller med lov av din chef kan du be om sjukledighet, i första hand av arbetshälsovården.

Om du inte klarar dig hemma med symptomen

Om symptomen i luftvägarna är allvarliga och du behöver brådskande vård, ring din egen hälsostations rådgivnings- och tidsbeställningsnummer. Till Näse hälsovårdsstations brådskande mottagning i Borgå kan du komma utan tidsbeställning, men till de andra stationerna bör du boka en tid. Vi rekommenderar starkt att du använder munskydd och desinficerar händerna ifall du besöker hälsostationen.

HUS-områdets Jourhjälp 116 117 fungerar på kvällar och veckoslut. Ring Jourhjälpen om dina symptom är så allvarliga att du inte klarar dig hemma. Det här betyder till exempel andnöd eller försvagat allmäntillstånd. Jourhjälpen bedömer hurudan vård du behöver och styr dig till rätt vårdplats. Under kvällar och veckoslut finns den regionala brådskande mottagningen vid Borgå sjukhus.

Jourhjälpen ger inte tider till coronatest eller -vaccinering, testsvar eller sjukintyg.

Hälsostationerna

Inhibera eller flytta din tid om du insjuknar

Om du har bokat tid till någon av Östra Nylands välfärdsområdes social- eller hälsovårdstjänster och du insjuknar i corona eller luftvägsinfektion, ber vi att du inhiberar eller bokar om din tid. Du är välkommen att besöka oss igen när du är feberfri och dina symptom klart har blivit lindrigare.

Munskydd och hygien

Då du har ärende till social- och hälsovårdstjänsterna rekommenderar vi starkt att du använder munskydd. Om du inte har ett eget munskydd kan du be om ett skydd av personalen. Personalen ger råd om hur du använder munskyddet rätt.

I servicehus och på rehabiliteringsavdelningarna rekommenderar vi starkt munskydd för alla över 7-åriga gäster.

Vi önskar även att du desinficerar händerna när du rör dig i våra lokaler.

Coronatest

Vi rekommenderar hemtest för coronatestning. Gör ett hemtest om dina symptom tyder på corona, till exempel snuva, halsont, hosta, feber, uppkastning eller diarré. Vi rekommenderar att du gör ett hemtest genast och upprepar det efter två dagar.

Om du har haft coronavirussjukdom för under tre månader sedan och får nya symptom kan det hända att testresultatet inte är pålitligt. Resultatet kan vara positivt i flera veckors tid efter att du har varit sjuk.

När officiellt test?

Sök dig till ett officiellt coronatest som tas i laboratorium ifall:

Det snabbaste sättet att boka tid till coronatest är HUS Coronaguiden. I tjänsten kan du själv boka tid till testet. Du behöver bankkoder eller mobilverifikation. Du kan även boka tid för ett barn.

Du behöver en remiss och en tidsbeställning för att ta coronatest. Om du inte kan boka tid via coronaguiden kan du ringa rådgivnings- och tidsbokningsnumret vid din egen hälsostation.

Testresultatet kommer inom en dag.Resultatet kommer som ett textmeddelande.Svaret registreras också på dina Mina Kanta-sidor.

Coronatest i samband med resor utomlands

Om du ska resa utomlands från Finland och därför behöver ta ett coronatest bör du boka tid hos privat hälsovård. De här coronatesten är avgiftsbelagda och ersätts inte av FPA.

Corona och en förhöjd risk för blodproppar

Coronavirussjukdom medför en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden. Medicinerna kan du kan få på hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering. Om du har feber (över 38°C), hosta som försämrar det allmänna tillståndet eller andnöd, om du är gravid och är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, ring din hälsovårdscentral för en bedömning av behov av medicinering. Ringä även om du misstänker att du har en förhöjd risk för blodproppar.

Coronavaccin

I Östnyland följer vi Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer. THL bygger sina rekommendationer om coronavaccination på en medicinsk och epidemiologisk bedömning av vaccinernas inverkan på befolkningen som helhet och på den nationella vaccinationsstrategin.

Mer information om coronavaccination hittar du bakom länkarna nedan.