Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Corona och andra luftvägsinfektioner

Råd till dig som insjuknat i corona eller luftvägsinfektion

Vare sig det gäller coronavirussjukdom, influensa eller annan infektion i de övre luftvägarna, stanna hemma från jobbet, skolan eller dagvården. Undvik kontakt med människor utanför din egen familj tills du är feberfri och symptomen klart har blivit lindrigare. De här instruktionerna gäller även barn.

Gör ett hemtest om dina symptom tyder på corona, till exempel snuva, halsont, hosta, feber, uppkastning eller diarré. Vi rekommenderar att du gör ett hemtest genast och upprepar det efter två dagar.

Om du inte kan stanna hemma genom eget meddelande eller med lov av din chef kan du be om sjukledighet, i första hand av arbetshälsovården.

Om du inte klarar dig hemma med symptomen

Om symptomen i luftvägarna är allvarliga och du behöver brådskande vård, ring din egen hälsostations rådgivnings- och tidsbeställningsnummer. Till Näse hälsovårdsstations brådskande mottagning i Borgå kan du komma utan tidsbeställning, men till de andra stationerna bör du boka en tid. Vi rekommenderar starkt att du använder munskydd och desinficerar händerna ifall du besöker hälsostationen.

HUS-områdets Jourhjälp 116 117 fungerar på kvällar och veckoslut. Ring Jourhjälpen om dina symptom är så allvarliga att du inte klarar dig hemma. Det här betyder till exempel andnöd eller försvagat allmäntillstånd. Jourhjälpen bedömer hurudan vård du behöver och styr dig till rätt vårdplats. Under kvällar och veckoslut finns den regionala brådskande mottagningen vid Borgå sjukhus.

Jourhjälpen ger inte tider till coronatest eller -vaccinering, testsvar eller sjukintyg.

Hälsostationerna

Inhibera eller flytta din tid om du insjuknar

Om du har bokat tid till någon av Östra Nylands välfärdsområdes social- eller hälsovårdstjänster och du insjuknar i corona eller luftvägsinfektion, ber vi att du inhiberar eller bokar om din tid. Du är välkommen att besöka oss igen när du är feberfri och dina symptom klart har blivit lindrigare.

Coronatest

Vi rekommenderar hemtest för coronatestning. Gör ett hemtest om dina symptom tyder på corona, till exempel snuva, halsont, hosta, feber, uppkastning eller diarré. Vi rekommenderar att du gör ett hemtest genast och upprepar det efter två dagar.

Om du har haft coronavirussjukdom för under tre månader sedan och får nya symptom kan det hända att testresultatet inte är pålitligt. Resultatet kan vara positivt i flera veckors tid efter att du har varit sjuk.

När officiellt test?

Sök dig till ett officiellt coronatest som tas i laboratorium ifall:

Du behöver en remiss och en tidsbeställning för att ta coronatest. Ring rådgivnings- och tidsbokningsnumret vid din egen hälsostation.

Testresultatet kommer inom en dag.Resultatet kommer som ett textmeddelande. Svaret registreras också på dina MittKanta-sidor.

Coronatest i samband med resor utomlands

Om du ska resa utomlands från Finland och därför behöver ta ett coronatest bör du boka tid hos privat hälsovård. De här coronatesten är avgiftsbelagda och ersätts inte av FPA.

Corona och en förhöjd risk för blodproppar

Coronavirussjukdom medför en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden. Medicinerna kan du kan få med recept.

Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering. Om du har feber (över 38°C), hosta som försämrar det allmänna tillståndet eller andnöd, om du är gravid och är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, ring din hälsovårdscentral för en bedömning av behov av medicinering. Ringä även om du misstänker att du har en förhöjd risk för blodproppar.

Coronavirusmedicin

I Finland används ett läkemedel (Paxlovid®) mot corona. Medicineringens avsikt är att förhindra svår covid-19-sjukdom. Medicinering är endast avsett för målgrupperna för Paxlovid-läkemedelsbehandling.

Medicineringen kan påbörjas efter ett positivt hemmatest. Läkemedelsbehandlingen bör påbörjas inom fem dygn räknat från att symptomen har börjat. Medicineringenär avsedd för 18 år fyllda patienter som inte är gravida och som inte behöver syrebehandling. Medicinen är kostnadsfri och ges till patienten av specialsjukvården eller primärhälsovården.

Vi följer HUS lista över målgrupper för medicinering. Kontrollera om du hör till en patientgrupp som kan få medicin mot coronasjukdom: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus/coronaviruslakemedlet-paxlovid (förflyttning till en annan tjänst)

På HUS webbsida finns också anvisningar åt specialsjukvårdens klienter. Om du hör till en riskgrupp som kan få medicin, men din risksjukdom inte sköts av specialsjukvården, ring Mehiläinens centraliserade Paxlovid- telefonservice, tfn 09 8860 8453, mån-sön kl. 9-16.

Coronavaccin

I Östnyland följer vi Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer. THL bygger sina rekommendationer om coronavaccination på en medicinsk och epidemiologisk bedömning av vaccinernas inverkan på befolkningen som helhet och på den nationella vaccinationsstrategin.

Mer information om coronavaccination hittar du bakom länkarna nedan.