Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Registratur

Registraturen tar emot administrativa ärenden, såsom påminnelser, klagomål och begäran om information.

Registraturen tar emot administrativa ärenden, såsom påminnelser, klagomål och begäran om information. Skicka inte känslig information eller personuppgifter per e-post. Instruktioner för att skicka krypterad e-post finns ovanför under krypterad e-post.
Kontakta din hälsostation till exempel då du bokar eller avbokar tider, förnyar recept, i ärenden gällande utdelning av förbrukningsartiklar, byte av hälsostation och då du sköter ärenden för någon annan. Angående utkomststödssansökan, var i kontakt med vuxensocialarbetet.

Besöksadress

Mannerheimgatan 20 K
06100 Borgå Adressens tilläggsinformation:
3. våningen

Servicetider

måndag–fredag 09:00–15:00

kirjaamo@itauusimaa.fi