Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hälsogranskningar

Vi ordnar välfärds- och hälsogranskningar för särskilda klientgrupper, som närståendevårdare och arbetslösa.

För tillfället arrangerar vi inga åldersbundna omfattande hälsogranskningar för vuxna. Däremot kan du styras till en hälsogranskning från en annan tjänst inom välfärdsområdet om du har kända riskfaktorer för kroniska sjukdomar. Även kommunens sysselsättningstjänster kan styra dig till en granskning. Granskningarna är frivilliga och avgiftsfria.

Vid granskningarna identifierar och förebygger vi riskfaktorer för sjukdomar. Vi ger även råd med vilka du kan främja din hälsa och ditt välmående. Till granskningen hör vid behov

Från hälsogranskningen kan vi även styra dig till fortsatta undersökningar hos en läkares mottagning eller till exempel till regionala välmåendegrupper.

Om du blir arbetslös och är utanför arbets- och studerandehälsovården kan du boka tid till en avgiftsfri hälsogranskning för arbetslösa. Vi rekommenderar att du söker dig till hälsogranskningen inom tre månader från att du blivit arbetslös.

Målet med granskningen är att främja ditt hälsotillstånd och välmående samt arbets- och funktionsförmåga under arbetslösheten.

Hälsogranskningen är särskilt viktig om

 • du oroar dig över något som gäller din hälsa
 • det har gått flera år sedan senaste granskning
 • du vet att något i ditt hälsotillstånd kan påverka din arbetsförmåga.

Granskningen görs av en hälsovårdare och vid behov deltar en läkare i bedömningen. Till granskningen hör bland annat

 • basundersökningar om ditt hälsotillstånd med laboratorieprov och olika mätare
 • uppdatering av dina vaccinationsuppgifter
 • kartläggning av dina hälsovanor och livsstil
 • rådgivning i hur du gör val i din vardag som främjar din hälsa
 • vid behov styrning till tilläggsundersökningar och stödtjänster.

I samband med granskningen gör vi en personlig vårdplan där vi antecknar de viktigaste planerna och målen för din hälsa, ditt välmående och din arbetsförmåga. Vi kommer även överens om hur vi ska följa upp planen.

Tidsbeställning till hälsogranskning för arbetslösa

Du kan söka dig till hälsogranskningen genom att kontakta närmaste hälsovårdscentral. En anställd inom social-, hälso- eller arbetstjänster kan styra dig till granskningen.

Innan kontrollen rekommenderar vi laboratorieprov, om du har gjort större förändringar i din livsstil eller om det är längre än fem år sedan dina senaste blodprov. För laboratorieprov behöver du en remiss som du får i samband med tidsbeställningen vid behov.

När remissen är gjord kan du boka tid via Huslab(förflyttning till en annan tjänst) eller per telefon på numret 09 471 868 00 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30). Du ska fasta tolv timmar före provtagningen. 

Målet med undersökningar av vårdares välmående och hälsa är att utvärdera, upprätthålla och främja närståendevårdarnas välmående, hälsa och funktionsförmåga. Undersökningen gör det också möjligt att förebygga sjukdomar och upptäcka dem i ett tidigt skede. Samtidigt stöder man vårdarna så att de ska träffa val som främjar deras egen hälsa. Undersökningarna är frivilliga, men rekommenderas. Vi rekommenderar att närstående går på kontroll vartannat år. 

Bland annat följande tas upp i undersökningen: 

 • det positiva och negativa med situationen 
 • hur bindande vården är och relationen till den vårdbehövande 
 • upplevt hälsotillstånd och upplevd sinnesstämning 
 • den vårdbehövandes minnes- och beteendestörningar 
 • främjande av hälsa samt förebyggande, identifiering och behandling av sjukdomar 
 • utvärdering, främjande och upprätthållande av funktionsförmågan 
 • sätt att hantera livssituationen, förbättrande av ens välmående och hälsa 
 • stödnätverket 
 • förhållandena i livsmiljön och hemmet, behov av ändringsarbete och hjälpmedel hemma 
 • hur tillräckliga stödet och tjänsterna är och hur väl lämpade de är med tanke på familjens behov 
 • möjlighet till rehabilitering

Tidsbokning till hälsoundersökning 

Hälsoundersökningar för närståendevårdare är avgiftsfria. Den som är närståendevårdare ska boka tid för ett besök på sin hälsostation. Ett undantag är de som bor utanför Östra Nylands välfärdsområde, vilka ska boka tid för en undersökning i Sibbo.  

I samband med tidsbokningen bör du nämna att det är fråga om en avgiftsfri undersökning av en närståendevårdares välmående och hälsa. 

När du bokar tid för ett besök på en hälsostation vidarebefordras informationen om att du tagit kontakt till den yrkesutbildade person som sköter undersökningen av vårdares välmående och hälsa. Personen i fråga kontaktar dig. 

Närståendevårdare som bor i Sibbo eller utanför Östra Nylands välfärdsområde 

Kontakta hälsovårdaren direkt vardagar kl. 12–13: 

Anne Grannas

Hälsovårdare, Hälsogranskningar för arbetslösa

Telefontid vardagar kl.12-13

040 191 4494

Anne.Grannas@itauusimaa.fi

Sibbo

Laura Miettinen

Hälsovårdare, Hälsogranskningar för arbetslösa

Telefontid vardagar kl.12-13

040 191 4109

Laura.Miettinen@itauusimaa.fi

Sibbo

 

ELLER 

Sibbo hälsostation tfn 019 5600 600 vardagar kl. 8.00–15.00  

Du kan ringa numret och lämna en icke-brådskande begäran om återuppringning, varefter du blir kontaktad och kan göra tidsbokningen. 

Närståendevårdare som bor i Askola, Mörskom eller Pukkila  

Askola hälsostation tfn 019 5600 200 vardagar kl. 8.00–15.00. 

Du kan ringa numret och lämna en icke-brådskande begäran om återuppringning, varefter du blir kontaktad och kan göra tidsbokningen. 

Närståendevårdare som bor i Borgå  

Kontakta Egenteamet direkt tfn 019 5600 403 vardagar kl. 8.00–14.00. 

Du kan ringa numret och lämna en begäran om återuppringning, varefter du blir kontaktad och kan göra tidsbokningen. Du kan också mejla begäran om att bli kontaktad till adressen omatiimi.porvoo@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster). (Obs! Personuppgifter ska inte skickas per e-post.) 

Närståendevårdare som bor i Lovisa eller Lappträsk  

Lovisa hälsostation tfn 019 5600 300 vardagar kl. 8.00–15.00 

Du kan ringa numret och lämna en icke-brådskande begäran om återuppringning, varefter du blir kontaktad och kan göra tidsbokningen. 

Innan undersökningar av välmående och hälsa  

Den yrkesutbildade personen ber dig fylla i ett digitalt formulär för undersökning av välmående och hälsa i Omaolo. Det krävs inloggning genom stark autentisering för att man ska kunna fylla i formuläret. Välbefinnandekontrollen består av tre frågeformulär: 

 • Hälsokontrollen uppskattar din förväntade livslängd, din risk för insjuknande, och på basis av de svar du ifyllt får du råd om hur du kan upprätthålla ditt välmående 
 • Enkäten om livskvalitet utvärderar din upplevda tillfredställelse med din livskvalitet 
 • Enkäten om munhälsan ger dig en utvärdering av din munhälsa. Vid behov får du råd om behövliga åtgärder och behövlig service. 

Om du inte kan fylla i frågeformuläret digitalt kan du be en anställd om en pappersversion. 

Den yrkesutbildade personen ger dig vid behov en remiss till laboratorieprov. Laboratorieprov rekommenderas ifall du har gjort stora förändringar i dina levnadsvanor eller om mer än fem år förflutit sedan senaste blodprov. 

När du getts en remiss kan du själv boka tid på http://www.huslab.fi/tidsbokning(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) eller per telefon på numret (09) 471 86800 (mån.–fre. 7.30–15.30). Innan provet tas bör du vara 12 timmar utan att äta. Vid behov ger den yrkesutbildade personen noggrannare instruktioner om hur man ska förbereda sig för provtagning. 

Efter att man fyllt i frågeformulären för välmående och hälsa samt efter laboratorieproven 

Efter att du fyllt i alla tre enkäter tar en yrkesutbildad person kontakt med dig inom sju vardagar, antingen genom meddelande i Omaolo eller per telefon. Den yrkesutbildade personen kommer överens med dig om en genomgång av undersökningen av välmående och hälsa. Ni kan vid behov komma överens om antingen ett videomöte eller att träffas på hälsostationen.  

Efter det kan den yrkesutbildade personen vid behov hänvisa dig till en annan yrkespersons mottagning, till exempel en läkare, en fysioterapeut eller en socialhandledare. 

Efter hälsoundersökningen kan yrkespersonen markera i Omaolo att du ska få välbefinnandecoachning som stöd för din verksamhet som närståendevårdare och för att upprätthålla din hälsa. Om du så önskar kan du också själv påbörja välbefinnandecoachning. Välj högst två program samtidigt. 

Du hittar coachningarna lätt på: https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 

Målet med undersökningar av vårdares välmående och hälsa är att utvärdera, upprätthålla och främja familjevårdarnas välmående, hälsa och funktionsförmåga. Undersökningen gör det också möjligt att förebygga sjukdomar och upptäcka dem i ett tidigt skede. Samtidigt stöder man vårdarna så att de ska träffa val som främjar deras egen hälsa. Undersökningarna är frivilliga, men rekommenderas. Vi rekommenderar att familjevårdarna går på kontroll vartannat år. 

Tidsbokning till hälsoundersökning 

Hälsoundersökningar för långvariga familjevårdare är avgiftsfria Den som är familjevårdare ska boka tid för ett besök på Sibbo hälsostation. 

I samband med tidsbokningen bör du nämna att det är fråga om en avgiftsfri undersökning av en familjevårdares välmående och hälsa. 

När du bokar tid för ett besök på en hälsostation vidarebefordras informationen om att du tagit kontakt till den yrkesutbildade person som sköter undersökningen av vårdares välmående och hälsa. Personen i fråga kontaktar dig. 

Kontakta hälsovårdaren direkt vardagar kl. 12–13: 

Anne Grannas

Hälsovårdare, Hälsogranskningar för arbetslösa

Telefontid vardagar kl.12-13

040 191 4494

Anne.Grannas@itauusimaa.fi

Sibbo

Laura Miettinen

Hälsovårdare, Hälsogranskningar för arbetslösa

Telefontid vardagar kl.12-13

040 191 4109

Laura.Miettinen@itauusimaa.fi

Sibbo

ELLER 

Sibbo hälsostation tfn 019 5600 600 vardagar kl. 8.00–15.00  

Du kan ringa numret och lämna en icke-brådskande begäran om återuppringning, varefter du blir kontaktad och kan göra tidsbokningen. 

Innan undersökningar av välmående och hälsa  

Den yrkesutbildade personen ber dig fylla i ett digitalt formulär för undersökning av välmående och hälsa i Omaolo. Det krävs inloggning genom stark autentisering för att man ska kunna fylla i formuläret. Välbefinnandekontrollen består av tre frågeformulär: 

 • Hälsokontrollen uppskattar din förväntade livslängd, din risk för insjuknande, och på basis av de svar du ifyllt får du råd om hur du kan upprätthålla ditt välmående 
 • Enkäten om livskvalitet utvärderar din upplevda tillfredställelse med din livskvalitet 
 • Enkäten om munhälsan ger dig en utvärdering av din munhälsa. Vid behov får du råd om behövliga åtgärder och behövlig service. 

Om du inte kan fylla i frågeformuläret digitalt kan du be en anställd om en pappersversion. 

Den yrkesutbildade personen ger dig vid behov en remiss till laboratorieprov. Laboratorieprov rekommenderas ifall du har gjort stora förändringar i dina levnadsvanor eller om mer än fem år förflutit sedan senaste blodprov. 

När du getts en remiss kan du själv boka tid på http://www.huslab.fi/tidsbokning(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) eller per telefon på numret (09) 471 86800 (mån.–fre. 7.30–15.30). Innan provet tas bör du vara 12 timmar utan att äta. Vid behov ger den yrkesutbildade personen noggrannare instruktioner om hur man ska förbereda sig för provtagning. 

Efter att man fyllt i frågeformulären för välmående och hälsa samt efter laboratorieproven 

Efter att du fyllt i alla tre enkäter tar en yrkesutbildad person kontakt med dig inom sju vardagar, antingen genom meddelande i Omaolo eller per telefon. Den yrkesutbildade personen kommer överens med dig om en genomgång av undersökningen av välmående och hälsa. Ni kan vid behov komma överens om antingen ett videomöte eller att träffas på hälsostationen.  

Efter det kan den yrkesutbildade personen vid behov hänvisa dig till en annan yrkespersons mottagning, till exempel en läkare, en fysioterapeut eller en socialhandledare. 

Efter hälsoundersökningen kan yrkespersonen markera i Omaolo att du ska få välbefinnandecoachning som stöd för din verksamhet som närståendevårdare och för att upprätthålla din hälsa. Om du så önskar kan du också själv påbörja välbefinnandecoachning. Välj högst två program samtidigt. 

Du hittar coachningarna lätt på: https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 

En uppbådspliktig förpliktas att genomgå en hälsoundersökning för fastställande av tjänstedugligheten (värnpliktslag 14 §). Hälsoundersökningen ska vara gjord före uppbådet på hösten.

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som

 • under uppbådsåret fyller 18 år,
 • uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänsteduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år, eller
 • har förordnats att infinna sig till ny besiktning vid uppbådet.

Om du är studerande och i uppbådsåldern får du en kallelse till hälsoundersökningen av hälsovårdaren inom studerandehälsovården. Du kan också själv kontakta hälsovårdaren.

Om du inte är studerande ska du ringa hälsostationen för att få en tid för hälsoundersökning före uppbådet.

Ta med följande till hälsoundersökningen:

 • identitetsbevis
 • ifyllt frågeformulär för beväringstjänsten och undersökning av hälsotillståndet
 • eventuella glasögon och dokumentationen om glasögonstyrkan
 • andra handlingar om ditt hälsotillstånd.