Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjevård

I familjevård får du den vård och omsorg som du behöver, hemma hos en familjevårdare eller hemma hos dig. Familjevård kan ordnas kortvarigt eller långvarigt. Man kan ordna en närståendevårdares lagstadgade ledighet genom att utnyttja kortvarig familjevård. Barn och unga samt vuxna personer med funktionsnedsättning, personer som är rehabiliteringsklienter inom mentalvården eller äldre personer kan få familjevård.

Vem familjevård lämpar sig för

Familjevård ges av familjevårdare. De som inom barnskyddet fungerar som barns och ungdomars långvariga familjevårdare kallas ofta för fosterföräldrar och familjen för fosterfamilj.

Familjevårdare är personer som har fått förberedande utbildning i familjevård. Familjevård är övervakad verksamhet som bygger på familjevårdslagen (263/2015).

Ordnande av familjevård

Familjevård kan vara kort- eller långvarig service. Familjevård kan ordnas antingen i klientens hem eller hemma hos familjevårdaren, då man talar om familjehem.

Familjehemmet kan ligga i en kommun inom eller nära Östra Nylands välfärdsområde.

I långvarig familjevård beviljas familjevård som en tjänst som är i kraft tills vidare, och klienten flyttar till familjehemmet.

Den vårdbehövande personen i ett familjehem ska i regel kunna klara nätterna utan regelbunden hjälp, men vetskapen om att hjälp vid behov finns att tillgå kan göra livet mera rofyllt och bidra till trygghetskänslan.

Kortvarig familjevård innebär antingen regelbundna perioder eller enskilda perioder i ett familjehem eller hos klienten. Kortvarig familjevård kan vara ett alternativ för att ordna avlösarvård under närståendevårdarens ledighet.

Familjevård en del av dygnet är vård antingen dagtid eller nattetid. Familjevård en del av dygnet kan vara vård av engångsnatur eller upprepas regelbundet.

I timbaserad familjevård kommer familjevårdaren hem till klienten för att sköta klienten i högst tre timmar per dag.

Gör så här

I fråga om att söka familjevård kan du diskutera med din kontaktperson inom personalen eller vara i kontakt med klienthandledningen.

Klienthandledning för äldre

019 560 0152

Vardagar kl. 9.00 –14.30

Vi svarar på samtal som är i kö under samma eller följande vardag.

Klienthandledning för personer med funktionsvariation

019 5600 145

Vardagar: tisdag, kl. 10–12.

Klienthandledning för barnfamiljer

019 5600 151

Vardagar kl. 9–15.

Ytterligare upplysningar om familjevård ges av de ansvariga anställda inom familjevården

Sonja Lampen

Koordinatorn för familjevård för äldre

040 5281 605

Hanna Ruotsalainen

Socialhandledare, Närståendevård, Familjevård

040 594 2862

hanna.ruotsalainen@itauusimaa.fi

Daniela Spring

Servicekoordinator

040 487 7230

Daniela.Spring@itauusimaa.fi