Till Innehållet
Sök på sidan

Hemservice för spädbarnsfamiljer

Vi erbjuder avgiftsfri hemservice 1–5 gånger för alla familjer med barn under 1 år.

I hemservicen för spädbarnsfamiljer ingår barnavård (inklusive syskon i hemmet), hjälp med skötseln av hemmet och vid behov stöd och råd för föräldraskapet. Längden på ett hembesök är tre timmar.

Gör så här

Kontakta medarbetare vid hemservicen för spädbarnsfamiljer direkt per telefon.

Borgå

TANJA GRANQVIST

Familjearbetare

040 484 3652

Tanja.Granqvist@itauusimaa.fi

KRISTIINA LÖPPÖNEN

Familjearbetare

040 676 1369

Kristiina.Lopponen@itauusimaa.fi

Sibbo

CHARLOTTA MANNER

Hemservice för barnfamiljer

040 191 4552

Charlotta.Manner@itauusimaa.fi

JATTA RINKINEN

Hemservice för barnfamiljer

040 645 2468

Jatta.Rinkinen@itauusimaa.fi