Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hemservice för spädbarnsfamiljer

Vi erbjuder avgiftsfri hemservice 1–3 gånger för familjer med barn under 1 år om familjen är i behov av stöd.

I hemservicen för spädbarnsfamiljer kan ingå barnavård (inklusive syskon i hemmet), hjälp med skötseln av hemmet eller vid behov stöd och råd för föräldraskapet.

Hemservice för spädbarnsfamiljer ordnas åt familjen 2-3 h / gång.

Gör så här

Kontakta din hälsovårdare på rådgivningen för mer information!