Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Regelbunden uppföljning av långvariga sjukdomar

På den här sidan hittar du information om regelbundna kontroller och uppföljning av olika kroniska sjukdomar.  

Regelbunden uppföljning av en långvarig sjukdom bidrar till att upprätthålla patientens välbefinnande och säkerställa att vården är adekvat. Regelbunden uppföljning är viktigt för att man ska kunna följa upp sjukdomens tillstånd och vid behov göra ändringar i vårdplanen. Det är viktigt att följa upp sjukdomen regelbundet för att kontrollera att den inte förvärras och för att kunna agera snabbt om det behövs. 

På Östra Nylands välfärdsområde genomförs regelbundna kontroller av långtidssjukdomar på olika sätt beroende på sjukdom.   

Se nedan vilken uppföljning din sjukdom kräver. För varje sjukdom har det nämnts om den regelbundna kontrollen kan genomföras via HyVä-digi, eller om den genomförs på en närvaromottagning på en hälsostation. Om din sjukdom saknas på listan kan du fråga om tillhörande kontroller på HyVä-digi eller på din egen hälsostation. 

Gör så här

Om det ingår laboratorieprov i uppföljningen av din sjukdom, kontrollera via HyVä-digi eller hälsostationen att du har fått en laboratorieremiss. Gå på laboratorietestet och fyll i eventuella tester och anteckna resultaten av enkättesterna åt dig själv. 

Om den regelbundna kontrollen av din sjukdom kan skötas via HyVä-digi, öppna en chattkontakt med HyVä-digis sjukskötare och berätta att du behöver en regelbunden kontroll av din sjukdom. Om du inte har möjlighet att använda elektroniska tjänster ska du ringa hälsostationen och komma överens om hur den regelbundna kontrollen ska genomföras. 

Om den regelbundna kontrollen av din sjukdom genomförs på närvaromottagningen på hälsostationen, ska du boka tid genom att ringa hälsostationen eller via HyVä-digi. 

Du hittar mer information om Hyvä-digi på Hyvä-digis webbplats(öppnas i nytt fönster).

Du hittar kontaktuppgifter till hälsostationerna på Hälsomottagningar(öppnas i nytt fönster) sidan.

Astma, i god balans, astmatest 20 poäng eller mer 

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Astma, i dålig balans, astmatest under 20 poäng 

Din regelbundna kontroll sköts på hälsostationen med närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Inga komplikationer (ingen hjärtsvikt, kranskärls-, hjärnartärs-, eller njursjukdom) 

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Om du har en blodtryckssjukdom och dessutom hjärtsvikt, kranskärls-, hjärnartärs- eller njursjukdom, sköts din regelbundna kontroll på hälsostationens närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det.

Din regelbundna kontroll sköts på hälsostationen med närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det.

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen.

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Din regelbundna kontroll sköts på hälsostationen med närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det.

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det.

Din regelbundna kontroll sköts på hälsostationen med närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi.

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det.

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen.

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

I bra balans, cat-test 10 poäng eller mindre 

Om du inte har andra sjukdomar, eller om dina andra sjukdomar inte kräver regelbunden uppföljning på hälsostationen, genomförs din regelbundna kontroll i HyVä-digi. Om du inte har möjlighet att använda de elektroniska tjänsterna sköts din regelbundna kontroll per telefon med hälsostationen. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Dålig balans, cat-test över 10 poäng 

Din regelbundna kontroll sköts på hälsostationen med närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det.

Din regelbundna kontroll sköts på hälsostationen med närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det. 

Din regelbundna kontroll sköts på hälsostationen med närvaromottagning. Boka tid på hälsostationen per telefon eller via HyVä-digi. 

Observera att resultaten från enkättesterna inte sparas, utan du ska själv anteckna poängen. Om möjligt, spara testet för dig själv i PDF-format, eller ta en skärmdump av det.

Om du inte hittar information om din sjukdom på den här sidan kan du fråga HyVä-digi eller kontakta hälsostationen om din regelbundna kontroll.

Du hittar mer information om Hyvä-digi på Hyvä-digis webbplats(öppnas i nytt fönster).

Du hittar kontaktuppgifter till hälsostationerna på Hälsomottagningar(öppnas i nytt fönster) sidan.

Så här mäter du ditt blodtryck 

För bedömning av behandlingen, det vill säga uppföljning av blodtrycksnivån, räcker det med en mätserie på fyra dygn. Mätningarna görs under fyra på varandra följande dagar på morgonen och kvällen. Morgonmätningarna görs före läkemedelsintaget mellan klockan 6 och 9 och kvällsmätningarna mellan klockan 18 och 21. 

Undvik att äta, röka, dricka kaffe och coladrycker under en halvtimme före blodtrycksmätningen. Slappna av i minst 10 minuter före testet. 

Sätt på manschetten på överarmen. Sitt och slappna av på mätplatsen i 5 minuter med manschetten på överarmen. Mät alltid på samma ställe, sitt bekvämt. 

Låt armbågen vila på ett mjukt underlag. Kontrollera att manschetten är korrekt placerad: i hjärtnivå, ett par fingerbredder ovanför armvecket. Mät alltid vid ungefär samma klockslag, från samma övre extremitet. 

Gör två mätningar. Håll en paus på 5 minuter mellan mätningarna. Notera noggrant alla värden för dig själv. Skriv även ner dina pulsvärden.