Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Veterantjänster

En frontveteran som bor i Finland och deltog i krigen åren 1939–1945 och har frontmanna-, fronttjänst- eller frontbeteckning har rätt till veterantjänster.

Vi gör en bedömning av servicebehovet och beviljar utgående från den rätt till avgiftsfria tjänster. Vi utreder inte inkomstuppgifter före servicen beviljas. 

Stadskontoret delar årligen ut anslag för rehabilitering och tjänster som stöder boende hemma. Anslaget utdelas enligt antalet veteraner som bor inom välfärdsområdet. 

Tjänster som stöder boende hemma för frontveteraner är bland annat:

Dessutom har en veteran rätt till fysioterapi, massage och rehabilitering på rehabiliteringsanstalter. Välfärdsområdet ansvarar för att ordna tjänster som stöder frontveteraners hemmaboende. 

Du får mer information genom att kontakta välfärdsområdets servicenummer. Vid behov styr vi dig vidare till servicerådgivningen för äldre. 

Telefonservice

Klienthandledning för äldre 019 560 0152

Servicetider

Vardagar kl. 9-14.30