Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ekonomi

Ekonomitjänsterna ansvarar för planering och budgetering av ekonomin, produktion av ekonomisk övervakning, prognostisering och rapportering, bokföring och bokslut.

De ekonomiska tjänsterna ansvarar för likviditet och finansiering, inköps- och försäljningsräkningsprocesser och myndighetsrapportering.

Inköpsfakturor

Vi tar endast emot e-fakturor. Operatör är CGI.
Operatörs-id: 003703575029
FO-nummer: 3221339–3

De leverantörer som inte har i bruk ett faktureringssystem som stöder nätfakturor kan skicka
sina räkningar som äkta nätfakturor med CGI:s leverantörportal.
Du kan ansluta dig till leverantörportalen genom att skicka en förfrågan per e-post till
adressen talous@itauusimaa.fi. I meddelandet bör du uppge företagets namn, FO-nummer
samt ansvarspersonens e-postadress. E-postadressen bör vara personlig.

Använd kryterad e-post om du skickar bilagor som innehåller personuppgifter, hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter till e-postadress ostolaskut@itauusimaa.fi

Krypterad e-post – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)

Budget och investeringsplan

Kontakt

Minna Sevón

Ekonomidirektör

minna.sevon@itauusimaa.fi

Erja Toivonen

Ekonomiplanerare, Fakturering

erja.toivonen@itauusimaa.fi