Till Innehållet
Sök på sidan

Ekonomi

Ekonomiförvaltningen tar hand om bland annat välfärdsområdets ekonomi och penningtransaktioner.

Inköpsfakturor

Vi tar endast emot e-fakturor. Operatör är CGI.
Operatörs-id: 003703575029
FO-nummer: 3221339–3

De leverantörer som inte har i bruk ett faktureringssystem som stöder nätfakturor kan skicka
sina räkningar som äkta nätfakturor med CGI:s leverantörportal.
Du kan ansluta dig till leverantörportalen genom att skicka en förfrågan per e-post till
adressen talous@itauusimaa.fi. I meddelandet bör du uppge företagets namn, FO-nummer
samt ansvarspersonens e-postadress. E-postadressen bör vara personlig.

Budget och investeringsplan

Kontakt

Minna Sevón

Ekonomidirektör

minna.sevon@itauusimaa.fi

ERJA TOIVONEN

Ekonomiplanerare, Fakturering

erja.toivonen@itauusimaa.fi