Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Utdelning av jodtabletter

I Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Nylands, Västra Nylands och Vanda-Kervo välfärdsområden har man kommit överens om att utdelningen kommer att ske i rådgivningen i samband med periodiska kontrollbesök. Jodförpackningarna från rådgivningen är avsedda att skydda gravida och barn under 3 år.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat sin anvisning om användning av jod i nödsituationer med strålrisk och således börjar utdelningen av jodtabletter till gravida och barn under 3 år i Östra Nylands välfärdsområde fr.o.m. 28.8.2023. Den reviderade anvisningen bygger på Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer om jod. Den föregående anvisningen är från år 2002. Välfärdsområdena, Helsingfors stad och myndigheten som ansvarar för hälsovården på Åland är ansvariga för upphandlingen och utdelningen av jodtabletter till gravida och barn under 3 år.

Utdelning av jodtabletter via rådgivningar

Fr.o.m. 28.8.2023 delas jodtabletter ut till kunder som besöker rådgivningen under graviditeten och i samband rådgivningsbesök av barn under 3 år. Till kunden ges en förpackning med namnet Kaliumjodid G.L.Pharma 65 mg som innehåller 10 tabletter. Förpackningen räcker sannolikt också till andra i familjen som behöver jod. Om barnet har två hem, ges jodtabletterna till båda hemmen men inte t.ex. till stugan.

Vid sidan av tabletterna ges det alltid också en skriftlig anvisning om hur tabletterna ska doseras. Anvisningen finns också på välfärdsområdets webbplats. Det är viktigt att komma ihåg att jodtabletter ska tas enbart om myndigheten särskilt uppmanar till det.

När jodtabletterna har delats till hela målgruppen (cirka ett år) fortsätter utdelningen av jodtabletterna till kunden på första besöket under graviditeten och i barnrådgivningen till nya kunder. Om det första besöket under graviditeten sker via en videolänk, ges jodtabletterna på det följande mottagningsbesöket. Särskilda tider för utdelningen av jodtabletterna ges inte.

I hurdana situationer kan jodtabletter behövas?

Under en kärnkraftsverksolycka kan det till omgivningen spridas radioaktiv jod som kan orsaka exponering för strålning i sköldkörteln. Detta är skadligast för personer i växande ålder hos vilka stora strålningsdoser kan öka risken för sköldkörtelcancer. Vuxna löper inte samma risk, varför det inte rekommenderas att personer över 40 år tar jodtabletter i situationer där det råder risk för strålning.

I nödsituationer med strålrisk är risken störst hos små barn och foster. För närvarande finns det inte kaliumjodid i lagom dos för under 3-åringar på den finska marknaden. Skyddet av denna åldersgrupp bör därför garanteras genom offentlig upphandling.

Toimi näin

Jodtabletter delas ut i samband med rutinkontroller.