Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Specialsjukvård

Välfärdsområdet producerar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster. HUS ansvarar för den specialiserade sjukvården i Östra Nyland.

Livslång välfärd

Välfärdsområdets hälsotjänster innehåller allt som har att göra med primärvård.

Hälso- och sjukvårdstjänster

Vi svarar för hälsostationer, munhälsovård, hälsostationernas bäddavdelningar och medicinsk rehabilitering.

Familje- och socialtjänster

Vi svarar för tjänster för barn, unga och familjer. Därtill erbjuder vi service för personer med funktionsnedsättning, socialtjänster för personer i arbetsför ålder samt mental- och missbrukstjänster.

Tjänster för äldre

Vi producerar tjänster för hemmaboende äldre. Hemvård och boendeservice ingår i vårt ansvarsområde.

Specialsjukvård

I Östra Nyland producerar HUS specialsjukvårdstjänster och jour efter tjänstetid.

För att komma till specialiserad sjukvård och för undersökningar där behöver du alltid läkarremiss. Till exempel röntgen och övrig bilddiagnostik, psykiatrisk mottagning och laboratorieundersökningar för östnylänningar är tjänster som ordnas av HUS. Också Borgå sjukhus är en enhet inom HUS.

HUS-sammanslutningen ägs av de fyra välfärdsområdena i Nyland, det vill säga Östra Nyland, Västra Nyland, Mellersta Nyland och Vanda-Kervo, samt Helsingfors stad.