Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Rådgivningens familjearbete under småbarnsåren

Rådgivningens familjearbete stöder och hjälper familjer under graviditeten och under småbarnsåren. Med familjehandledaren får du snabbt och utan remiss möjlighet att samtala förtroligt. Träffarna ordnas i första hand hemma hos familjen. Familjehandledning består av diskussionshjälp, stöd och handledning av vardagssituationer.

Familjearbetet under småbarnsåren är förebyggande, kortvarigt och konfidentiellt. Tjänsten är kostnadsfri.

Familjehandledaren hjälper din familj att hitta sina egna resurser och sätt att hantera de olika utmaningar som barnfamiljer står inför. Vårt mål är att stöda ditt föräldraskap, parförhållande och hela din familjs välbefinnande.

Hälsovårdaren kan föreslå ett möte med familjehandledaren. Du kan även kontakta oss själv till exempel i följande ärenden:

Telefontjänst

Kontakta familjehandledarna per telefon eller e-post.

Merja Sorvisto

Familjehandledare

040 578 6484

Kristiina Riipinen

Familjehandledare

040 168 2457

Soile Jokivalli

Familjehandledare

040 1985720

Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila

E-post: neuvolanperheohjaus@itauusimaa.fi

Hembesök under graviditeten

Vi tar kontakt med alla familjer där man väntar barn för att komma överens om ett hembesök. Under hembesöken diskuterar man individuellt i enlighet med de blivande föräldrarnas önskemål. Samtalsämnen kan vara bland annat den kommande förlossningen och amningen, förändringar som sker i familjer med spädbarn, föräldrarnas resurser och föräldraskapet samt babyns sömn och rytm.

Hembesöket ordnas mot slutet av graviditeten vid en tidpunkt som passar familjen.

Hembesök då babyn fyllt 2 månader

Alla familjer erbjuds ett återbesök 2–3 månader efter förlossningen. Samtalet gäller aktuella frågor i en spädbarnsfamiljs liv, bland annat hur familjen mår och orkar samt sådant som har att göra med babyns rytm och sömn.

Keth Nordman

Familjehandledare

040 191 4475

Keth.Nordman@itauusimaa.fi

Maria Lindström

Familjehandledare

040 191 4444

Maria.Lindstrom@itauusimaa.fi

Yvonne Wickholm

Familjehandledare

050 522 2798

Yvonne.Wickholm@itauusimaa.fi