Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hälsocentralsjukhuset

Vid hälsocentralsjukhuset vårdar vi patienter på mycket bred skala. Våra patienter kan ha en infektion eller vara i behov av rehabilitering. Till oss kommer även patienter i palliativ vård.

Vi vårdar patienterna i mångprofessionella team som består av läkare, fysioterapeuter, sjukskötare och närvårdare.

Patienten kan placeras på vilken lämplig avdelning som helst inom välfärdsområdet oberoende av hemort. Vi strävar ändå efter att hitta patienten en plats så nära det egna hemmet som möjligt.

Avdelning 1, Borgå

Vi ger i första hand fortsatt rehabilitering till patienter med frakturer. Klienterna kommer till fortsatt rehabilitering från den specialiserade sjukvården. Dessutom behandlas patienter med infektioner. Det finns 24 patientplatser.

Utöver behandling och rehabilitering undersöker vi klientens övergripande situation, gör en bedömning av rätt vårdplats och ordnar fortsatt vård och en trygg utskrivning. De flesta av våra klienter återvänder hem, vid behov med hjälp av stödåtgärder och hemrehabilitering.

Telefonservice

Avdelningens kansli 040 676 7799

Besöksadress

Askolins väg 1 G, 06100 Borgå

Besökstid

kl. 11.00–19.00

Avdelning 2, Borgå

Vi vårdar patienter med minnessjukdomar eller -problem, psykiska störningar eller missbruksproblem. Vi undersöker och behandlar även patienters övriga akuta sjukdomar som en del av den övergripande vården.

Patienter kan komma till avdelningen hemifrån med en remiss av en läkare inom hemvården. Patienter som kommer till avgiftning kan komma också via missbrukarkliniken. I övrigt kommer patienterna till fortsatt behandling från den specialiserade sjukvården eller flyttar över till oss från primärhälsovården.

Funktionell rehabilitering och säker läkemedelsbehandling är en viktig del av behandlingen. Den genomsnittliga behandlingstiden är cirka 1,5 veckor och majoriteten av patienterna återvänder hem med nödvändiga stödåtgärder.

Utöver behandling och rehabilitering undersöker vi klientens övergripande situation, gör en bedömning av rätt vårdplats och ordnar fortsatt vård och en trygg utskrivning.

Vi genomför också 3–5 dagars alkoholavvänjningsperioder.

Avdelningen har 24 patientplatser och rum för 1–2 personer. Av säkerhetsskäl hålls avdelningens ytterdörrar samt förvaringsskåpen i patientrummen och de gemensamma utrymmena stängda.

Avdelningens personal består av en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare och ett hälsovårdscentralbiträde. En fysioterapeut, ergoterapeut och näringsterapeut är på plats på vardagar. Vardagar finns en läkare på plats på avdelningen.

Telefonservice

Kansliet 040 676 7793

Avdelningen 040 676 7788

Avdelningsskötare 0400 936 888

Besöksadress

Askolins väg 1, 06100 Borgå

Avdelning 3, Borgå

Vi ger vård till bland annat personer som lider av hjärt-, lung- och infektionssjukdomar. Till avdelningen kommer man med en remiss av en läkare från hälsostationen, den specialiserade sjukvården eller hemvården. Den genomsnittliga behandlingstiden på avdelningen är ungefär en vecka. Utöver behandling och rehabilitering undersöker vi klientens övergripande situation, gör en bedömning av rätt vårdplats och ordnar fortsatt vård och en trygg utskrivning.

På avdelningen behandlas också patienter inom palliativvården för vilka enkelrum har reserverats. Avdelningen är en stödavdelning för det regionala hemsjukhuset.

Det finns 26 patientplatser. Personalen består av en avdelningsskötare, en biträdande avdelningsskötare, ett hälsovårdscentralbiträde, sjukskötare och närvårdare. Vid behov finns en fysioterapeut, ergoterapeut, näringsplanerare och utskrivningsskötare tillgängliga. Vardagar finns det en läkare på avdelningen.

Telefonservice

Kansliet 040 676 7762

Mikael Runeberg

Avdelningsskötare, Avdelning 3, Borgå

040 481 0386

mikael.runeberg@itauusimaa.fi

Besöksadress

Askolins väg 1, 06100 Borgå

Besökstid

kl. 11.00–19.00

Avdelning 4, Sibbo

Vi ger vård till patienter som behöver sjukhusvård och rehabilitering, men inte längre specialiserad sjukvård. En del av patienterna på avdelningen väntar på en plats för fortsatt vård på avdelningen. Vår avdelning är också en stödavdelning för patienterna på Östra Nylands hemsjukhus. Patienterna kommer till avdelningen för fortsatt vård från den specialiserade sjukvården, via jourmottagningen eller hemifrån. Det finns 28 patientplatser.

För behandling av patienten och patientens rehabilitering ansvarar en mångprofessionell arbetsgrupp som består av läkare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter och en rehabiliteringsvårdare. Läkaren arbetar på avdelningen på vardagar.

Telefonservice

Avdelningens kansli 040 191 4305

Besöksadress

Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Besökstid

kl. 13.00–19.00

Avdelning 5, Lovisa

Vi ger vård till bland annat personer som lider av hjärt-, lung- och infektionssjukdomar. Vi vårdar även klienter inom palliativvården och är en stödavdelning för klienter inom palliativvården vid hemsjukhuset.

Till oss kommer man med en remiss från den specialiserade sjukvården (Kotka, Borgå, andra HUS-sjukhus), från hälsovårdsstationens öppna eller brådskande mottagning eller direkt hemifrån enligt instruktioner av hemvårdens eller hemsjukhusets läkare.

Utöver vård och rehabilitering undersöker vi klientens övergripande situation, gör en bedömning av rätt vårdplats och ordnar fortsatt vård och en trygg utskrivning i samarbete med hemvården.

Det finns 25 patientplatser.

I det mångprofessionella teamet ingår närvårdare, sjukskötare, en avdelningssekreterare, två fysioterapeuter och en avdelningsläkare på vardagar. Vi har också ett nära samarbete med hemsjukhuset.

Telefonservice

Avdelningen 044 455 5337

Avdelningssekreterare 044 455 5338

Besöksadress

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

Besökstid

kl. 13.00–19.00