Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hälsocentralsjukhuset

Vid hälsocentralsjukhuset vårdar vi patienter på mycket bred skala. Våra patienter kan ha en infektion eller vara i behov av rehabilitering. Till oss kommer även patienter för palliativ vård.

Utöver behandling och rehabilitering undersöker vi klientens övergripande situation, gör en bedömning av rätt vårdplats och ordnar fortsatt vård och en trygg hemförlovning. Största delen av våra patienter återvänder hem, vid behov med hjälp av stödåtgärder och hemrehabilitering.

Vi vårdar patienterna i mångprofessionella team som består av läkare, fysioterapeuter, sjukskötare och närvårdare.

Patienten kan placeras på vilken lämplig avdelning som helst inom välfärdsområdet oberoende av hemort. Vi strävar ändå efter att hitta patienten en plats så nära det egna hemmet som möjligt.

Avdelning 1, Borgå

Vi ger i första hand fortsatt rehabilitering till patienter med frakturer. Klienterna kommer till fortsatt rehabilitering från den specialiserade sjukvården. Dessutom behandlas patienter med infektioner. Det finns 24 patientplatser.

Telefonservice

Avdelningens kansli 040 676 7799

Avdelningskötare Mervi Räsänen-Vehviläinen 040 184 9018

Besöksadress

Askolins väg 1 G, 06100 Borgå

Besökstid

kl. 13.00–19.00

Avdelning 2, Borgå

Vi vårdar patienter med minnessjukdomar eller -problem, psykiska störningar eller missbruksproblem. Vi undersöker och behandlar även patienters övriga akuta sjukdomar som en del av den övergripande vården.

Avdelningen har 24 patientplatser och rum för 1–2 personer. Av säkerhetsskäl hålls avdelningens ytterdörrar samt förvaringsskåpen i patientrummen och de gemensamma utrymmena stängda.

Telefonservice

Kansliet 040 676 7793

Avdelningen 040 676 7788

Avdelningsskötare Eva Frejborg 0400 936 888

Besöksadress

Askolins väg 1, 06100 Borgå

Besökstid

13-19

Avdelning 3, Borgå

Vi ger vård till bland annat personer som lider av hjärt-, lung- och infektionssjukdomar. Till avdelningen kommer man med en remiss av en läkare från hälsostationen, den specialiserade sjukvården eller hemvården.

På avdelningen behandlas också patienter inom palliativvården för vilka enkelrum har reserverats. Avdelningen är en stödavdelning för det regionala hemsjukhuset. Vi genomför också 3–5 dagars alkoholavvänjningsperioder. Det finns 26 patientplatser.

Telefonservice

Kansliet 040 676 7762

Osastonhoitaja Mikael Helander 040 481 0386

Besöksadress

Askolins väg 1, 06100 Borgå

Besökstid

kl. 13.00–19.00

Avdelning 4, Sibbo

Vi ger vård till patienter som behöver sjukhusvård och rehabilitering, men inte längre specialiserad sjukvård.

På avdelningen behandlas också patienter inom palliativvården för vilka enkelrum har reserverats. avdelning är också en stödavdelning för patienterna på Östra Nylands hemsjukhus. Vi genomför också 3–5 dagars alkoholavvänjningsperioder. Finns 28 patientplatser.

Telefonservice

Avdelningens kansli 040 191 4305

Avdelningskötare Iina Oliver 040 191 4304

Besöksadress

Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Besökstid

kl. 13.00–19.00

Avdelning 5, Lovisa

Vi ger vård till bland annat personer som lider av hjärt-, lung- och infektionssjukdomar. Vi vårdar även klienter inom palliativvården och är en stödavdelning för klienter inom palliativvården vid hemsjukhuset.

Vi genomför också 3–5 dagars alkoholavvänjningsperioder. Finns 25 patientplatser.

Telefonservice

Avdelningen 044 455 5337

Avdelningssekreterare 044 455 5338

Osastonhoitaja Maarit Raatikainen 040 561 9649

Besöksadress

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

Besökstid

kl. 13.00–19.00