Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vårdgaranti

Du ska som kund ha tillgång till brådskande vård genast. Det finns olika slags tidsgränser för väntetiderna till icke-brådskande vård, vilket också kallas vårdgaranti. Vårdgarantin ändras 1.9.2023 i och med en lagändring som beretts av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar i vårdgarantin 1.9.2023

Vardagar under vårdcentralens öppettider ska du omedelbart kunna få kontakt med välfärdsområdets social- och hälsocentral. Efter att du tagit kontakt ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedöma vårdbehovet inom tre vardagar från den dag du tog kontakt.

Från 1.9.2023:

Väntetider till icke-brådskande vård

Du ska få tillgång till vård på hälsostation inom tre månader och till mun- och tandvård inom sex månader.

Från 1.9.2023:

Väntetiden följs upp under tiden mellan den dokumenterade vårdbehovsbedömningen och det faktiska besöket. Uppföljningen av väntetiderna gäller icke-brådskande öppenvårdstjänster av sjukvårdskaraktär inom primärvården och mun- och tandvården. Den information som gäller väntetiderna tas fram av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Se även dessa länkar