Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Cancerscreeningar

Vi ordnar screeningar som hör till det nationella screeningprogrammet vid hälsovårdscentralerna inom välfärdsområdet. Till programmet hör screening av bröstcancer, cancer i livmoderhalsen samt tarmcancer.

Målet med cancerscreeningar är att hitta sjukdomar, deras förstadier eller sjukdomsalstrare i en symptomfri person. När en eventuell sjukdom hittas i ett tidigt skede är även vårdmöjligheterna bättre.

Screeningarna grundar sig på forskningsresultat om nyttan av tidig diagnos och vård i sjukdomen i fråga. Screeningarna är en central del av den preventiva hälsovården.

Proven tas årligen inom bestämda åldersgrupper. Undersökningarna är kostnadsfria och frivilliga.

Om du hör till en åldersgrupp som står på tur för en screeningundersökning får automatiskt en kallelse till undersökningen. I oklara situationer kan du kontakta serviceproducenten eller den egna hälsostationen.

Telefonservice

Du når screeningskötaren per telefon. Om numret är upptaget, vänligen lämna ett röstmeddelande. Screeningsköterskan kommer att ringa dig tillbaka.

Taina Tepponen

Screeningskötare

0401373225

taina.tepponen@itauusimaa.fi

Telefontid torsdagar kl. 9-10

Mammografiscreening

Till screening för bröstcancer kallas 50–69-åriga kvinnor med ungefär två års mellanrum. Mammografi är en röntgenundersökning av brösten, där brösten placeras mellan plattor och röntgas från ett eller flera håll. Mammografiscreeningarna görs av Radiologikeskus Oy.

Radiologicentrets mammografivagn besöker hälsovårdscentralerna inom Östra Nylands välfärdsområde (Näse, Lovisa, Askola och Nickby) enligt en tidtabell.

Gör så här

Om du hör till den åldersgrupp som screenas får du en inbjudan och en färdigt bokad tid. Om den föreslagna tiden inte passar kan du byta eller inhibera den via Radiologicentret, vardagar kl. 8–18, tfn 044 414 4000.

ENBART de patienter som fått kallelse till screening deltar då det görs diagnostisk avbildning i Östra Nylands välfärdsområdes mammografivagn. De personer som inte hör till den åldersgrupp som är föremål för screening kan hänvisas till mammografi på basis av kliniska symptom eller fynd som konstaterats av en läkare samt en remiss som skrivits i det sammanhanget. I ett sådant fall görs avbildningen vid Borgå sjukhus röntgen. Mammografi är en undersökning där man blir utsatt för joniserande strålning. Enligt lag ska man inte utsätta personer för strålning utan medicinsk grund.

Screening av livmoderhalscancer

Till screening av livmoderhalscancer kallas kvinnor i åldern 25–65 med fem års mellanrum.

Livmoderhalscancer screenas med ett Papaprov av livmoderhalsen eller ett HPV-prov. Förutom cancer och dess förstadier kan Papaprovet även hitta olika infektioner som behöver vård. Graviditet är inget hinder för provtagningen.

HUSLAB ordnar screeningen av livmoderhalscancer i Nyland och proven tas i HUSLAB-serviceställena i Östra Nyland. Om du hör till den åldersgrupp som screenas får du en inbjudan med en färdigt bokad tid. Om den föreslagna tiden inte passar kan du byta eller inhibera den i HUSLAB:s webbtjänst eller per telefon mån.–fre. kl. 8–15. Tidsbokningen är centraliserad och kan därför inte bytas vid själva provtagningsplatsen.

Elektronisk tidsbokning

Telefonservice

09 4718 6800

Screening av tarmcancer

Screening av tarmcancer är den nyaste undersökningen i det nationella screeningprogrammet. Den lades till år 2022. Till screeningen kallas personer i åldern 60–70 år med två års mellanrum. I Östra Nyland ordnas screeningen av HUSLAB.

Om du hör till den åldersgrupp som står på tur att screenas får du en kallelse på posten. Ta avföringsprov enligt den instruktion som finns i kallelsen. Lämna in provet i provkuvertet till ett HUSLAB-serviceställe. Laboratorierna har egna returlådor för proven. Du behöver inte boka tid.

Om ditt testresultat är positivt kontaktar vi dig alltid personligen. Du får instruktioner av hälsovårdscentralens screeningskötare. Om ditt resultat är negativt får du ett brev hem. Ett negativt resultat kräver inga fortsatta åtgärder.

Se även dessa länkar