Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hälsomottagningar

Vid social- och hälsostationerna i vårt område finns läkarens och skötarens brådskande och icke-brådskande mottagningar samt tandvården. Vid de större social- och hälsostationerna hittar du även social- och seniortjänster, rehabiliterande verksamhet och rådgivningar.

Vid flera av hälsovårdscentralerna fungerar även tjänster som ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, till exempel laboratorium och röntgen. 

Läkar- och skötarmottagningarna

På hälsostationerna ordnas tjänster inom primärvården. Hälsostationen är ditt primära vårdställe och därifrån kan du vid behov remitteras vidare till undersökningar och behandlingar inom den specialiserade sjukvården. 

På läkar- och skötarmottagningarna undersöker, bedömer och vårdar vi hälsa och sjukdomar i samråd med dig. På mottagningen följer vi också upp kroniska sjukdomar (t.ex. diabetes och sömnapné) i enlighet med din individuella vårdplan och ger förebyggande och hälsofrämjande rådgivning och livsstilshandledning. 

Om du vill kan en del läkar- och skötarmottagningar skötas på distansmottagningen, om ärendet är sådant att det kan behandlas på distans.  

Tidsbokning och rådgivning

På tidsboknings- och rådgivningsnumret betjänas du av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som anvisar dig vidare. Vi ger också vårdanvisningar och information om hälsotjänsterna.  

Fyll i en symtombedömning i webbtjänsten Omaolo innan du söker dig till mottagningen. Symtombedömningen hjälper dig att avgöra hur brådskande ditt behov av vård är. Symtombedömningen ger dig en passande och på medicinska forskningsresultat baserad bedömning av ditt vårdbehov. Symtombedömningen förenar dig vid behov med vårdpersonal och med tidsbokningen i ditt eget området.

Ring oss om du är osäker på om du behöver brådskande vård. Varje hälsostation har ett eget service- och tidsbokningsnummer. Även munhälsovården har egna nummer för tidsbokning. Vänligen se kontaktuppgifter i samband med serviceställen nedan.

Du kan avboka din tid genom att ringa tidsboknings- och rådgivningsnumret. När du ringer, välj alternativet ”avbokning” och lämna ett röstmeddelande i telefonsvararen.  

Du kan lämna ett meddelande i telefonsvararen dygnet runt. 

Tiden ska avbokas senast 24 timmar före avtalad mottagningstid. För uteblivet besök som inte har avbokats tas det ut en avgift enligt prislistan om du har fyllt 18 år. 

Kommunikation och kontaktuppgifter

Serviceställen

Brådskande vård utan tidsbokning

Vissa hälsostationerna i välfärdsområdet har också en mottagning för brådskande vård, det vill säga en hälsojour. När du behöver brådskande vård kan du komma till dessa hälsostationerna utan tidsbokning. 

Om du insjuknar akut på kvällstid, veckoslutet eller en helgdag ska du ringa Jourhjälpen 116 117 innan du söker dig till jourpolikliniken. 

Jourhjälpens telefontjänst ger hälsorådgivning och bedömning av vårdbehovet med fokus på jourärenden.

Borgå sjukhus jour tar hand om patienter som insjuknat akut och allvarligt och som behöver brådskande vård.

Tillgång till vård (T3-tiden)

T3-tiden avser den tredje lediga tiden och mäter kötiden till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Till tiden räknas icke-brådskande tider, vilket avser alla tider som inte är jourtider.