Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Stöd och hjälp i vardagen för äldre

Behöver du hjälp med dina dagliga sysslor eller stöd och trygghet för att bo hemma?

Både Östra Nylands välfärdsområde och privata aktörer erbjuder hjälp och tjänster som stöder dig som är äldre och bor hemma. 

Stödtjänster som ges i det egna hemmet är till exempel:

Gör såhär

Be om mer information av välfärdsområdets servicerådgivning. Servicerådgivningen ges av Luona Oy. 

Vid behov för vi ditt ärende vidare till välfärdsområdets klienthandledning. Där gör vi en bedömning av ditt behov av service och styr dig till de tjänster som ger dig det bästa stödet i vardagen.

Telefonservice

019 5600 111