Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Klienthandledning för barnfamiljer

Östra Nylands välfärdsområdes klienthandledning för barnfamiljer ger både invånare och professionella vägledning särskilt i frågor som gäller socialservice för barnfamiljer.

Handledningen är avsedd för nya klienter. Den fungerar så att säga som inkörsport för familjer som är i behov av stöd och hjälp från socialservicens sida. Om barnet är klient vid socialservicen, sköts dess ärende av en kontaktperson eller en ansvarig arbetstagare.

Du kan ta kontakt med klienthandledningen för barnfamiljer när ett barns eller en familjs situation ger bekymmer. Det kan till exempel handla om: 

Du kan vara en privatperson som är orolig antingen för ditt eget eller någon närståendes välmående, eller så kan du vara ett proffs som vill konsultera någon.

Vi utreder varje kontakttagning och varje barnskyddsanmälan i den utsträckning som behövs och bedömer vad för slags hjälp barnet och familjen kan behöva. 

Proffsen vid klienthandledningsenheten för barnfamiljer ansvarar också bland annat för jouren för socialservice för barnfamiljer under tjänstetid. Enheten tar emot barnskyddsanmälningar, genomför preliminära bedömningar och bedömer servicebehovet. 

Gör så här

Ta i första hand kontakt genom att fylla i en elektronisk kontaktbegäran eller barnskyddsanmälan. Du hittar dem på välfärdsområdets blankettsida:

Du kan även skicka e-post: lapsiperheidenasiakasohjaus@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster)  
(Obs! Skicka klientuppgifter enbart med krypterad e-post).

På ovannämnda blankettsida hittar du även en barnskyddsanmälan som kan skrivas ut. Om du väljer att fylla i den kan du skicka den till adressen Klienthandledning för barnfamiljer, Konstfabriksgatan 4 C, 06100 Borgå.

Telefonservice

019 5600 151

Tjänstetider

Vardagar kl. 9–15

I akuta fall utanför tjänstetid kan du ringa social- och krisjouren i Östra Nyland, tfn 019 5600 150.