Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Social- och krisjouren

Social- och krisjouren hjälper om du behöver brådskande hjälp eller råd i akuta kriser, stöd i olycka eller andra kriser.

Social- och krisjouren i Östra Nyland hjälper dygnet runt om du behöver brådskande hjälp eller råd som gäller till exempel barnskydd, familjekriser eller missbruk i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila eller Sibbo. Du kan kontakta social- och krisjouren dygnet runt. Tjänsten är avgiftsfri.

Ring 019 5600 150

Vi hjälper i till exempel följande situationer

Psykosocialt stöd i olycks- eller andra krissituationer

Om du har råkat ut för en akut traumatisk kris, en olycka eller annan uppskakande händelse erbjuder social- och krisjouren kris- och samtalshjälp per telefon, på kontoret eller hemma hos dig. Social- och krisjouren är i beredskap för storolyckor och ansvarar i sådana fall för ordnandet och koordinerandet av psykosocialt stöd i Östra Nyland.